istinite price o duhovima

DOBRU ZABAVU VAM ZELIM DOK STE NA BLOGGU I VOLIO BIH DA OSTAVLJATE KOMENTARE!!!HVALA UNAPRIJED.LIJEP PROVOD NA BLOGGU24.11.2011.

Dokazi za postojanje duhova !?

'Uhvatili' duhove jednom zauvijek?

Dr. Barrie Colvin pozabavio se fenomenom duhova u svojem znanstvenom istraživanju o neobjašnjivim zvukovima, te je došao do neobičnog zaključka.

Colvin je analizirao zvučne zapise brojnih navodnih poltergeista tj. pojava u kojima su duhovi osumnjičeni za pomicanje predmeta ili buku, te je zaključio da se takvi zvukovi razlikuju od onih koje inače čujemo.

Između ostalog, analizirao je i deset najpoznatijih slučajeva poltergeista, prikupljenih u razdoblju od 1960. - 2000. godine. Iako su zvukovi lupanja koje proizvodi čovjek i oni koje navodno proizvode duhovi jako slični, postoji jedna bitna razlika koju je Colvin primijetio u svim slučajevima, a koja bi mogla jednom zauvijek potvrditi postojanje duhova.

U slučaju normalnog lupanja, zvuk (koji obično traje nekoliko milisekundi) počinje jako glasno i onda utihne. Tako je i kod lupanja koje se pripisuje duhovima, no kod njih zvuk nije najglasniji na samomu početku.

Prema njegovom objašnjenju, to ukazuje da zvuk postepeno nastaje iz predmeta. Primjerice, kod udarca rukom o stol čut će se glasan zvuk. Ako duh odluči udariti stol, teorija je da mora 'ovladati' predmetom jer ga ne može fizički udariti.

Tako će duh proizvesti identičan zvuk, ali na preciznim snimkama očito je da zvuk nije nastao pri sudaru predmeta i površine (u ovom primjeru ruke i stola), već da se postepeno gradio iz stola.

S obzirom da se radi o milisekundama, ljudsko uho ne može zamijetiti razliku u zvuku, ali je navodno može 'osjetiti'.

24.11.2011.

Posjetitelji hotela nemaju mira od duhova

Duhovi ne daju mira posjetiteljima hotela

Ettington Park sagrađen je u 12. stoljeću, a veličanstvena građevina još uvijek ugošćuje ljude, te je nakon brojnih prenamjena trenutačno u funkciji hotela.

No, ono što ovaj hotel čini posebnim jest da je jedna od rijetkih poznatih građevina koja je ukleta, a koja svejedno i dalje funkcionira, te privlači brojne goste sklone paranormalnome, dok odbija druge.

Hotel je bio obiteljsko imanje sve do 1912., a od tada do 1935. je nekoliko puta mijenjao vlasnike, da bi završio kao dom za umirovljenike.

U drugom svjetskom ratu imanje je postalo zatvor za talijanske ratne zarobljenike, da bi se nakon rata pretvorilo u noćni klub. Tragični kraj zamalo je pogodio građevinu kada ju je 1979. progutao požar, no 1983. obnovljena je uz financiranje hotelskog lanca, te je od tada u funkciji hotela.

No, izgleda da bogata prošlost ove građevine ima i svoje breme jer su gosti hotela prijavljivali mnoge neobične pojave koje ukazuju da je hotel uklet.

Samo neke od pritužbi uključuju korake u praznim sobama, lebdeće utvare koje gledaju kroz prozore, zvuk biljarskih kugli koje se sudaraju u praznoj knjižnici, lebdeće svijeće oko kamina, duh starije žene, te duh stanovite Mary koja je navodno radila kao sluškinja u nekom periodu.

Među poznate događaje iz prošlosti ubraja se i vješanje nepoznate žene koje se prije oko 200 godina odigralo u potkrovlju, a navodno su i razdoblja kada je hotel bio umirovljenički dom i zatvor doprinijeli zlokobnoj auri.

20.03.2011.

ASTRALNA PROJEKCIJA - VIŠE O NJOJ

O ASTRALNOJ PROJEKCIJI


Astralna projekcija je sposobnost voljnog napuštanja fizičkog tijela, prebacivanjem svesti u astralno tijelo i korištenje astralnog tijela za boravak na fizičkoj i astralnoj ravni. Ovo je magično određenje astralne projekcije proisteklo iz magičnog pogleda na svet koji govori o tome da pored materijalnog sveta na kome boravimo postoji još nekoliko viših svjetova - astralni, mentalni i božanski. Nalik lutki babuški čovjek ima i nekoliko tijela prilagođenih za boravak na višim svjetovima - astralno, mentalno i božansko. Zajednička komponenta je svest koja je jedinstvena i bez obzira ne tijelo u kome boravi.
Prema magičnoj teoriji viši planovi i utiče na niže. Dakle, besmrtno božansko biće je slobodno od bilo kakvog oblika. Prilikom procesa inkarnacija ono prvo dobiva mentalno tijelo, zatim astralno i na kraju prilikom začeća i razvoja u materici fizičko tijelo. Božansko biće boravi na božanskoj ravni u božanskom tijelu. Zatim se spušta u mentalno tijelo koje sadrži sve informacije o karmičkim spletovima, napretku duše tokom prethodnih radova na višim ravnima i nivou dostignutom u prošlim životima. Mentalno tijelo također obuhvata i dalji pravac razvoja i učenja, misiju u narednom životu, ponekad nazvanog i karmički zadatak ili istinska volja. Ono je riznica iskustva i znanja stečenog u životima na zemlji, drugim planetima i višim božanskim ravnima. Adepti koji ostvare kontakt sa svojim mentalnim tijelom a time i sa zapisima o prošloj karmi, životnoj misiji i daljem pravcu djelanja na materijalnoj i višim ravnima, ponekad to iskustvo nazivaju kontakt sa višim Ja, Jastvom, Sebstvom ili Svetim Anđelom čuvarem.

Mentalno tijelo dalje gradi astralno tijelo da bi u njega procesiralo informacije i slike važne za rast i razvoj tjelesnih, psihičkih i duhovnih funkcija. Ono djeluje na astralno tijelo u zavisnosti od potrebnog karmičkog pravca razvoja i samog kapaciteta astralnog tijela. Informacije iz mentalnog tijela se u astralnom tijelu uobličavaju kroz slike, misli, osjećanja, snove i vizije koje osoba doživljava u svom psihičkom svetu.
Svest inkarnirana u astralnom tijelu se dalje povezuje sa odabranim roditeljima, sredinskim okruženjem i omogućava gradnju potrebnog fizičkog tijela i za ispoljavanje na materijalnoj ravni i kasnije izvršavanje karmičkog zadatka ili životne misije.
Prilikom smrti proces je obrnut. Fizičko tijelo umire a svest bića nalik dubokom transu ili snu biva prebačena u astralno tijelo. Svjetlosna vrpca koja povezuje astralno i fizičko tijelo se prekida. Astralno tijelo kao nosilac svesti boravi na astralnom nivou najmanje četrdeset dana po smrti. Nakon toga svest biva prebačene u mentalno tijelo a astralno tijelo se razlaže na astralne čestice slično kao što se i fizičko tijelo raspada. Astralno tijelo koje je napustilo svest i prebacila se u mentalno tijelo naziva se ljuštura. Koristeći analogiju sa suvremenom tehnologijom napušteno astralno tijelo je najviše nalik video kaseti. Kontaktiranjem ljuštura kroz različite oblike spiritualizma, vidovitosti ili u astralnoj projekciji utvrđeno je da one sadrže sva sjećanja, misli, osjećanja i znanja preminule osobe. Međutim one su nežive jer u njima više nema svesti božanskog bića.
Moderan naziv koji se u parapsihološkoj literaturi koristi za astralnu projekciju je izvantjelesno iskustvo.
S druge strane, psiholozi ovaj fenomen nazivaju lucidno sanjanje. Oni ga određuju kao stanje u kome je osoba tokom sna svjesna da sanja i može po svojoj volji da mijenja sekvence sna i da utiče na izbor simbola i predjela u kome boravi.
Danas se među istraživačima vode sporovi da li je izvantjelesno iskustvo i lucidno sanjanje ista ili različita pojava. Pristalice samo izvantjelesnog iskustva smatraju da je to drugačija pojava jer se tokom nje, osoba u stanju transa izdvaja svest iz fizičkog tijela i boravi na materijalnoj ravni. Ona može da promatra svoje tijelo, prostor oko sebe i da istražuje bližu ili dalju okolinu. Zatim se svjesno vraća u fizičko tijelo i izlazi iz stanja transa. S druge strane oni smatraju da je lucidno sanjanje samo posebna vrsta vrlo živog sna koja je rezultat djelovanja nesvjesnog aspekta ljudske psihe.

"Ja vjerujem da je i izvantjelesno iskustvo (ranije u magičnim knjigama nazivano direktna astralna projekcija) i lucidno sanjanje (svjesnost ostvarena u snovima) potpuno isti fenomen. "Razlika je jedino u razini na kojoj se dešavaju. Tokom izvantjelesnog iskustva astralno tijelo boravi na zemaljskoj ravni a tokom sna na nižim ili višim astralnim nivoima. To potkrepljuje iskustvo da se iz direktne projekcije na fizičku ravan astralno tijelo veoma lako uzdiže na astralne ravni i obrnuto, iz bilo koje astralne ravni moguće je za iskusnog praktičara da se spusti na fizički novo.
Svi mi stalno boravimo na astralnom planu u astralnom tijelu tokom spavanja. Svi se astralno projektujemo nekoliko puta svake noći ali nismo toga svjesni. Čovjeku je neophodno da sanja, odnosno da provede izvjesno vrijeme u astralnom svetu, tokom dnevno noćnog perioda. Poznata je činjenica da je čovjeku potrebno sanjanje i da već posle tri dana nespavanja počinju da se javljaju psihotične krize u njegovom ponašanju.

ASTRALNO TJELO

Astralno tijelo je načinjeno od fine astralne materije i isto tako realno kao i fizičko. Ono je njegov duplikat i kada se promatra može izgledati bolje ili lošije od fizičkog tijela, zavisno od zdravlja, moralnih i duhovnih karakteristika vlasnika. Kad je sklopljeno sa fizičkim tijelom njegova radijacija je kod prosječnog, zdravog čovjeka nekih metar od sredine tijela i izgleda kao raznobojna blještava kugla koja ga obavija sa svih strana. Vidovnjaci ovo zračenje iz astralnog tijela nazivaju aura i po njegovom stanju i bojama mogu se čitati raspoloženje, osjećanja, vrsta misli i duhovni nivo pojedinca.

Primjer - "Napustila sam fizičko tijelo i krenula da posjetim poznanicu u inostranstvu koja me je zamolila za pomoć budući da su ljekari konstatovali neku neodređenu bolest koju nisu uspijevali da liječe a ona je svakim danom bila sve slabija i iscrpljenija. Kao astralna kapija poslužila mi je njena fotografija koju mi je poslala u pismu. Kroz nekoliko trenutka našla sam se pored njenog kreveta. Vidjela sam da joj je aura vrlo loše tamno zelene boje sa smeđim mrljama. Sa desne gornje strane primijetila sam neko malo zlatasto biće koje je nečim nalik pipku prikačeno za donji dio njene kičme. Prišla sam mu i vidjela da ima obrise bebe ali na moje zaprepaštenje lice namrgođenog muškarca."
Astralno tijelo, budući da je od astralne materije, može kada boravi na astralnim nivoima da mijenja izgled i boju. U okviru magične tradicije to se naziva preuzimanje božanskih oblika. Što to praktično znači. Ukoliko ste dovoljno uvježbani, na astralnom planu možete da preoblikujete svoje astralno tijelo da izgledate kao predmet, kamen, simbol, biljka, životinja, da budete drugog pola, da izgledate nalik poznaniku ili slavnoj ličnosti ili odabranom božanstvu. Ukoliko se sjetite svojih snova, ova moć vam neće izgledati tako neobična. Kada poprimite odabrani oblik vaša svest najvećim dijelom ostaje ista ali možete prijetiti upliv karakteristika svesti preuzetog oblika.
Primjer - "Nalazim se u astralnoj projekciji. Oko mene je plavo kupatilo a kroz prozor vidim neki orijentalni grad. Ulazi čovjek koji izgleda prijateljski i simpatično. On mi prilazi a ja udišem neprijatni miris. Postajem svjesna opasnosti u istom trenutku kada me on energetski napada i pruža pipke nalik hobotnici, da me ščepa za solarni pleksus. U trenu moje ruke postaju lavlje šape sa kandžama i ja ga udaram i borim se sa njim."

Postoji mnogo nesuglasica u vezi toka iz koje čakre se projektuje astralno tijelo, odnosno sa kog mjesta napušta fizičko tijelo. Najčešće se u literaturi navodi tjemena čakra i solarni pleksus. Moje iskustvo je da se astralno tijelo može projektovati iz svake čakre zavisno od njegovih potreba, dominantne duhovne energije, snage astralnog tijela i astralnih vibracija. Početnici se najčešće projektuju iz nižih čakri, genitalne, repne i solarnog pleksusa. Tek kasnije se ostvaruju projekcije iz viših čakri. Nije važno u kom položaju spavate, astralno tijelo se može izdvojiti i sa leđne, prednje strane ili sa boka.

Astralno tijelo je sa fizičkim tijelom spojeno svjetlosnom vrpcom na nivou one čakre iz koje se projektuje. Često se postavlja pitanje da li možete da umrete ako se prekine svjetlosna vrpca tokom astralne projekcije. Ne, to nije moguće. Trenutak vaše smrti i prekidanja svjetlosne vrpce i oslobađanja astralnog tijela od fizičkog je karmički uslovljen i nema nikakve veze sa tim da li prakticirate svjesnu astralnu projekciju ili ne.

Postoji nekoliko stvari koje treba da znate u pogledu svjetlosne vrpce.
a) Svjetlosna vrpca je vidljiva samo na ravni zemlja-zemlja i na jako niskim astralnim ravnima. Ukoliko postanete svjesni u snu nećete je vidjeti jer se tada nalazite na mnogo višim astralnim ravnima. Također, ukoliko se projektujete direktno iz fizičkog tijela i brzo probijate astralne ravni također nećete uspeti da je spazite.
b) Svjetlosna vrpca je vidljiva samo nekih 6 do 10 metara od fizičkog tijela. To bukvalno znači da kada hodate na ravni zemlja-zemlja po svom stanu već u sljedećoj prostoriji više nećete moći da pratite astralnu vrpcu.
c) To što je ne vidite ne znači da se sa njom nešto loše dešava ili da je prekinuta ili da niste u projekciji. Jednostavno, ona je od fine materije i postaje nevidljiva uslijed navedenih uzroka.
d) Kada smo blizu fizičkog tijela, recimo na nekih 3-4 metara svjetlosna vrpca je debljine novčića i vidimo kako je zategnuta i povezana sa fizičkim tijelom. Bjeličasta je ali ako se u nju zagledate možete primijetiti promjenu u skali duginih boja. Kada je dodirnete osjetiti ćete lake, hladne i fine vibracije, kao kod blagog elektriciteta. Kako se udaljavamo od fizičkog tijela ona postaje sve tanja i prozirnija dok u jednom trenutku utvrdite da ne možete više da je vidite. Prema nekim istraživanjima astralno tijelo je teško oko 80g, mada neki adepti tvrde da se ta težina može povećavati. U astralnom tijelu imate moć da na fizičkom planu promatrate karakteristike prostora i aktivnosti ljudi i da pomjerate sitne predmete.
Ipak, pravi svijet astralnog tijela je astralna ravan, tako da se ono tek na njemu nalazi u svojoj prirodnoj sredini. Na tom nivou astralno tijelo je nosilac svesti i ima sve karakteristike i moći astralnog stanovnika. Ono može da se penje na različite nivoe i da skuplja snagu i stiče iskustva. Duhovni rad na astralnom planu, se u okviru zapadnog hermetizma, bazira na usponu razinama i osvajanju jedne po jedne od 32. astralne staze ili kapije, odnosno područja univerzuma. Uspješnost i domet u tom magičnom poduhvatu zavisi od snage astralnog tijela, dostignutog nivoa svjesnosti i od toga koliko je kadro da bude propušteno u određeni dio astralnog Drveta života. Pod tim podrazumijevam ne samo znanje i moć već i moralne karakteristike astralnog putnika.


KAKO SE ODVIJA ASTRALNA PROJEKCIJA

Kao što je fizičkom tijelu neophodno da boravi na fizičkom planu i da budu zadovoljene njegove egzistencijalne i druge potrebe, tako je i astralnom tijelu nužno da određeno vrijeme boravi na astralnom planu.
Astralno tijelo se odvaja od fizičkog tijela kroz nekoliko faza.

1. Uspostavljanje veze sa astralnim planom i usklađivanje vibracija.
Fizičko tijelo se relaksira, opušta i polako priprema za san a astralna čula počinju da se bude što može da rezultira sljedećim osobenostima. Hipnogeno stanje je karakteristično za ovu fazu. Gledamo figure, slike, pejzaže na mentalnom ekranu koje su u stvari predjeli astralnog plana. Astralne oči se otvaraju pa možemo da imamo utisak da vidimo sobu zatvorenih očiju. Javljaju se snažni svjetlosni bljesci koji su pred signal izdvajanja astralnog tijela. U ovom periodu mogu se čuti različiti astralni zvuci - visoka frekvencija, šištanje nalik televizoru sa nenamještenim kanalom, glasovi i cjele rečenice, muzički tonovi i čitave muzičke fraze, različiti instrumenti... Možemo također da imamo utisak da vjetar puše kroz našu sobu iako je sve zatvoreno, da osjetimo laki dodir po glavi ili nekom dijelu tijela. Neki studenti izvještavaju o promijenjenom ukusu u ustima, često metalnom i različitim mirisnim fenomenima.
2. Prebacivanje svesti iz fizičkog u astralno tijelo.
Pri običnom spavanju u ovoj fazi obično gubimo svest i tonemo u san. Nismo svjesni daljih dešavanja koja, kada se prate budnom sviješću, mogu da budu prilično fizički i psihički neprijatna.
Tijelo je zapalo u stanje ukočenosti i obamrlosti. Kao da smo paralizirani, ne možemo da pomjerimo ni jedan dio tijela. Ova fizička ukočenost je neophodna da bi se astralno tijelo izdvojilo od fizičkog i traje vrlo kratko, mislim svega nekoliko minuta. U ovoj fazi ne možemo da pokrenemo ni jedan dio tijela a ako bi to nekako i uspeli vratili bismo se na prethodnu fazu.
Ponekad se ljudima dešava da se probude u ovoj fazi, bilo kada se astralno tijelo izdvaja ili vraća u fizičko tijelo i to je najčešće prilično šokantno iskustvo. Prije svega zato što imamo doživljaj da smo paralizirani i da ne možemo da pokrenemo ni mali prst. Naglasiti ću još jednom, ovo je prirodna faza u izdvajanju astralnog tijela i nema razloga za paniku, opustite se i za nekoliko minuta ćete se ili projektovati ili uspeti sasvim spontano da pokrenete fizičko tijelo. Ukoliko dopustite strahu da vas preplavi samo ćete nepotrebno produžiti ovo stanje.
Nakon što je fizičko tijelo obamrlo, astralno tijelo se izdvaja prvo na nivou određene čakre. O tome smo već govorili u prethodnom poglavlju. Imaćete osjećaj kao da ležite na dnu čamca koji talasi lagano ljuljaju naprijed nazad ili lijevo desno. Ponekad će vam se činiti da se okrećete naopačke ili da vam se podižu pojedini ekstremiteti, na primjer ruke ili noge.
U pogledu ove faze želim da napomenem još jednu važnu činjenicu koja je bitna za razjašnjenje toga zašto većina ljudi ne može da se odmah direktno projektuju, iz stanja transa, već je za njih korisnije da idu na ostvarenje projekcije kroz san. Tokom našeg djetinjstva i kasnijeg života, različite traume, stresovi, negativni događaji stvorili su energetske blokada na čakrama.
Na primjer, ukoliko su nam roditelji branili, ismijavali nas, ili kažnjavali kada ispoljavamo tugu ili plačemo, što je često slučaj, ta potisnuta i neispoljena energija se zatvarala na nivou grudi i srčane čakre. Ili ako je za nas bio zabranjen bijes, onda je on tjelesno zadržan na nivou stomaka.
U tom smislu, kada svjesno pokušavamo da se direktno projektujemo iz određene čakre, mi prvo stupamo u kontakt sa potisnutim osjećanjima i budući da djeluju mehanizmi odbrane javljaju se i različiti simptomi koji prekidaju započetu svjesnu astralnu projekciju.
Primjer:
Student je tri sata pred spavanje jeo umjerenu i laku hranu. Dospijeva u stanje tjelesne ukočenosti i odjednom počinje da osjeća mučninu i nagon za povraćanjem. Neprijatan doživljaj se pojačava i postaje nepodnošljiv sve dok on ne uspe da se pomjeri i nakon nekog vremena sjedne u krevetu. U istom trenutku mučnina nestaje kao rukom odnesena. To se ponavlja tokom svakog pokušaja direktne astralne projekcije.
Osoba u stanju transa počinje da osjeća pritisak oko čela. On se pojačava i postaje nalik užarenom i bolnom obruču oko glave. Javlja se vrtoglavica i još jači bol. Kada osoba prekine vježbu projekcije svi simptomi odmah nestaju. Pored navedenih, često se javljaju svrab u grlu i potreba za kašljanjem, neizdrživi trnci u nogama, ili iracionalni strahovi. Njihova suština prije svega u tome, da kao psihički mehanizmi odbrane, spriječe da svjesno stupimo u kontakt sa traumom, potisnutim sadržajem ili bolnim i neprijatnim iskustvom iz prošlosti ili sadašnjosti. Njihov primarni cilj je da štite ličnost od psihičkog bola, a tek kao uzgrednu posljedicu toga imaju dejstvo da prekidaju i ometaju svjesnu astralnu projekciju.
Baš zbog navedenih problema, a i mnogih drugih razloga, savjetujem astralnim praktikantima da rade analize svojih snova ili da se podvrgnu nekom obliku psihoterapije, kako bi na taj način rješavali svoje psihološke probleme i oslobodili se nepotrebne potisnute energije.
Naglasiću još jednom, jedini razlog za nemogućnost direktne astralne projekcije su naši nesvjesni i potisnuti strahovi. Oni mogu biti mnogobrojni i različiti. Ukoliko radimo na upoznavanju sebe, svojih želja, potreba, osjećanja, stavova, problema, životnih ciljeva, ti strahovi i prepreke će se postepeno smanjivati i nestajati.
Kada se ostvaruje projekcija kroz san, student je lišen svih ovih neprijatnosti. Astralno tijelo se izdvojilo dok je on u besvjesnom stanju, prošlo je nivo zemlja-zemlja, uspelo se na neki od astralnih nivoa gdje je on uspeo da postigne svjesnost.

3. Odvajanje astralnog tijela od fizičkog. Astralno tijelo se prvo podiže paralelno sa fizičkim tijelom, na nekih metar od njega a zatim lako sklizne naprijed i koso se uspravi, na ovaj način prešavši razdaljinu od nekih par metara. Prilikom uspravljanja iz horizontalnog položaja često se javlja laki električni trzaj. Navedeni način izdvajanja astralnog tijela je i najčešće opisivan u literaturi. Astralno tijelo također može da se otkotrlja bočno od fizičkog tijela i nakon toga da se uspravi, ili da njegov pokret može biti nadolje, kroz krevet, kako god to neobično zvučalo. U svakom slučaju, princip odvajanja je isti, samo je fizički pravac različit.
Tokom odvajanja astralnog tijela, ukoliko ste svjesni, imaćete osjećaj da ste vi veoma lako fizički podignuti a zatim ustali i nećete moći da razlikuje da li ste u fizičkom ili astralnom tijelu, odnosno imaćete utisak kao da se to događa fizičkom tijelu. Primjer:
Ležim u krevetu, veoma opuštena nakon relaksacije. Osjećam prijatno ljuljuškanje, kao da se nalazim na dnu čamca. Iako su mi oči zatvorene vidim svoju sobu koju ispunjava blaga zlatasta svjetlost. Počinjem da se uzdižem, veoma lagano ljuljajući se i dalje lijevo - desno, kao na svilenom tepihu. Lijepo mi je i uživam u tome. Za nekoliko trenutaka se uzdižem kao da me je zagrlio i podigao topli povjetarac i stojim u astralnom tijelu ispred suprotnog zida. Također vam se može dogoditi da imate brzo odvajanje astralnog tijela u kome nećete moći da pratite gore navedeno njegovo postepeno izdvajanje i uzdizanje. U tom slučaju, nakon postizanja stanja lakog transa, odmah ćete se naći sasvim svjesni u uglu svoje sobe, ili na ulici, ili u nekom nepoznatom predjelu. U ovom slučaju vjerojatno se radi o tome da osoba izgubi svjesnost na nekoliko trenutaka a da je izdvajanje astralnog tijela veoma brzo. Primjer:
Čujem astralni zvuk nalik zveckanju stakla. Na mentalnom ekranu vidim sliku zelene livade posute blijedim plavičastim cvijećem. Već u sljedećem trenutku gledam u plavo nebo koje postepeno tamni jer pada noć i shvaćam da se u astralnom tijelu nalazim na zelenoj livadi sa plavim cvijećem. Osjećam topao vjetar i u daljini vidim svjetlost grada. Namjeravam da poletim u njegovom pravcu.

4. Udaljavanje astralnog tijela. Nakon što se udaljilo od fizičkog tijela, astralno tijelo je slobodno da istražuje područje zemlje i astralnih razina. Početnicima savjetujem da se što brži i najmanje na nekih desetak metara udalje od fizičkog tijela. Također da ne pokušavaju da ga gledaju ili istražuju na ovom nivou svog postignuća, prije svega zato što je njegova privlačna sila jača što je astralno tijelo bliže. Vrlo vjerojatno je da vam se može dogoditi da se okrenete da biste pogledali svoje fizičko tijelo i da odmah budete vraćeni u njega. Nakon toga biste opet morali da ponavljate sve faze izdvajanja što je naporno i iscrpljujuće.

ASTRALNA KAPIJA - DIREKTNA METODA ASTRALNE PROJEKCIJE

Ova tehnika namijenjena je osobama koje hoće da pokušaju direktnu astralnu projekciju i žele da imaju izvan tjelesno iskustvo, što je moderan naziv za ovo drevno postignuće. Navedena metoda nije namijenjena potpunim početnicima u astralnoj projekciji ili duhovnim disciplinama, već osobama koje ili već imaju neko iskustvo u projektovanju kroz san, ili razvijeno astralno tijelo kroz praktikovanje ritualnih i meditativnim praksi.
Od potpunih početnika se očekuje da rade ovu metodu između mjesec dana i šest mjeseci, svakodnevno, da bi doživjeli prvo iskustvo astralne projekcije. Od psihičke i fizičke strukture osobe, prije svega strahova i problema koje nije razriješila, zdravstvenog stanja, ustrajnosti volje, razvijenosti njenog astralnog tijela, nivoa svjesnosti, prethodnog iskustva u duhovnim radovima zavisiće i postignuti rezultati.

1. Priprema. Osigurajte se od bilo kakvog ometanja. Isključite električne uređaje u svojoj okolini. U sobi treba da je tamno i mirno. Udobno se obucite. Skinite sve metalne predmete i nakit sa tijela. Nemojte jesti bar sat vremena prije vježbe.
Metodu možete prakticirati uveče prije spavanja, popodne, ili ujutro prije nego što ustanete iz kreveta.

2. Zaštita. Uradite mali terajući pentagram zemlje ili neku drugu tehniku koja štiti astralno i fizičko telo.

3. Položaj. Lezite na leđa a pod glavu stavite mali jastuk. Ruke raširite pored tijela i od ovog trenutka nadalje pokušajte da se ne pomjerate, trudite se da ne izvedete ni jedan voljni pokret.

4. Crna knjiga - prisjećanje prethodnog dana. Cilj ovog koraka je da vaš um oslobodi od utisaka prethodnog dana i od briga koje su usmjerene ka budućnosti. Na ovaj način ćete raščistiti svoj mentalni prostor od svjetovnih misli i osjećanja vezanih za protekli dan i bićete spremni da se posvetite duhovnoj vježbi.
Zamislite crnu knjigu u unutrašnjem prostoru svog uma. U njoj je zabilježeno sve što se dogodilo u vašem dosadašnjem životu. Na njoj je ispisano vaše ime, a ispod njega sitnijim slovima piše Astralna projekcija. Pročitajte to.
Otvorite knjigu na bijeloj stranici. Zapišite današnji datum i ime dana.
Kao na filmu, pogledajte kako ste proveli cio dan, od jutra do večeri. Brzo preletite preko slika današnjeg dana. Nemojte se uplitati u događaje, samo ih promatrajte.
Izdvojite slike, kao da gledate foto album, tri situacije u kojima danas niste bili zadovoljni, pogriješili ste, ili ste se loše osjećali iz bilo kog razloga.
Jasno odredite slike tri situacije koje želite da riješite u narednom periodu. Označite nedovršene poslove.
Sada pogledajte slike tri situacije koje ste danas dobro obavili i u kojima ste bili zadovoljni sobom ili drugima, ispunjeni prijatnim osjećanjima i utiscima.
Nakon svega, podvucite crtu ispod datuma i dana osjećajući kako ste za danas završili sa svjetovnim životom i brigama. Zaklopite crnu knjigu i okrenite je na drugu stranu tako da vaš mentalni ekran postanje sasvim crn i neproziran.
Ovaj korak je potrebno da traje između 5-10 minuta.

5. Relaksacija. Primijenite neku poznatu metodu opuštanja čitavog tela. Izaberite metodu relaksacije koju poznajete kao što su - joga nidra, autogeni trening, Silva metod... Ona ne treba da traje duže od 15 minuta ali ni kraće od 5 minuta.

6. Potpuna nepokretnost. Usmjerite se na svoje disanje i pratite udah i izdah. Dišite prirodno, s tim što ćete malo produbiti izdah. U ovom koraku je ključno da ostanete potpuno nepokretni jer svaki voljni akt će izazvati prekidanje započetog procesa izdvajanja astralnog tijela.
Posle nekog vremena javiće se različiti signali astralne projekcije o kojima smo govorili u teorijskom dijelu ali također i neprijatni simboli blokiranih čakri. Budite uporni u nepokretnosti i probajte da ih savladate.

7. Astralna kapija. Kada se jave pokreti astralnog tijela u vidu lakog ljuljuškanja gore-dole, lijevo-desno, ili podizanje pojedinih udova vrijeme je za sljedeći korak. On se sastoji u tome da načinite Astralnu kapiju.
Najbolje na mjestu realnog prozora koji imate u sobi, ili na zidu koji je pravo ispred vas, kao da gledate kroz malo podignutu kapiju ili prozor, vizualizirajte osobu ili mjesto na kome želite da se nađete. Primjer - Ležim u svom krevetu i osjećam jako ljuljanje astralnog tijela. Zamišljam veliki prozor na zidu ispred sebe. Kroz njega vidim sobu svog prijatelja i njega kako sjedi u fotelji i lista knjigu. Dišem i usmjeravam se na to da ga pratim kako ustaje i kreće se po sobi tražeći neku stvar. Osjećam jaku vrtoglavicu i već sljedećeg trenutka nalazim se u prostoru njegovog stana. Krećem da istražujem.
Ukoliko blokade nisu previše jake u ovoj fazi možete očekivati izdvajanje astralnog tijela i projekciju u na odabrano mjesto. Za početak vam savjetujem da izaberete prostor ili osobu koja vas veoma jako privlači i interesira iz bilo kog razloga. To će vam pomoći da ustrajete i imate jak motiv da pokrenete astralno tijelo i prođete kroz astralnu kapiju. Bitno je, da kad se jednom odlučite za mjesto projekcije, ne mijenjate lokaciju sve dok ne ostvarite uspeh. Dobivene rezultate je svakako potrebno provjeriti ukoliko za to imate načina. Čak iako ne uspijevate da se astralno projektujete važno je da bar mjesec dana ne mijenjate odabrano mjesto projekcije.

8. Povratak. U bilo kom prostoru da se nalazite na astralnom ili zemaljskom planu postavite povratnu Astralnu Kapiju. Vizualizirajte da se kroz astralni prozor vidi vaša soba, krevet u kome spavate i vaše fizičko tijelo. Približite se kapiji, zaletite se, ili skočite kroz nju u svoju sobu.

Pogledajte fizičko tijelo i vjerojatno ćete odmah biti vraćeni u njega. Također, možete poklopiti astralne pete sa svojim fizičkim petama i baciti se nazad u tijelo.

01.01.2011.

SRETNA NOVA 2011. GODINA !

Svim posjetiteljima ovog bloga zelim SRETNU NOVU 2011. GODINU !

06.11.2010.

Nadzorna kamera u zatvoru snimila duha !?

U okružnom zatvoru Caxias do Soul u Catheru u Brazilu sasvim slučajno nadzorna kamera uhvatila je duha što je odmah utjeralo strah u kosti ne samo zatvorenicima već i čuvarima zatvora

Među snimkama nadzornih kamera iz brazilskoga okružnoga zatvora, koje se svakodnevno detaljno pregledavaju, ljudima iz tehničke službe posebno je za oko zapela snimka od utorka 12. listopada kada je negdje oko ponoći snimljena slučajno čudna sjena za koju oko 400 zatvorenika i nekoliko desetaka čuvara vjeruje kako se radi o duhu.

Zatvorenici su uvjereni da se radi o duhu jednog od dvojice zatvorenika koje su ubili ostali zatvorenici ove godine, no skeptici kažu da se radi tek o optičkoj iluziji.

No, podatak kako je iz sigurnosne službe zatvora 'procurilo' kako se ne jednoj snimci "vidi čudna sjena nalik duhu" svakako nije pohvalan. Tako se preko noću među zatvorenike i čuvare unio nemir i dodatna nervoza.
06.11.2010.

TEK NAKON 30 GODINA POTVRDJEN POSJET NLO-a !

Strogo čuvana vojna tajna napokon je otkrivena. NLO koji je prije više od 30 godina viđen u blizini šume Rendlesham, nedaleko od Suffolka, više nije 'izmišljotina' i plod mašte lokalnih farmera.

Dogodilo se to dan nakon Božića 1980. godine i do današnjeg dana to je bila jedna od najbolje čuvanih tajni vezanih uz slijetanje NLO-a na Zemlju. Dokaz tome je i borova šuma koja je na nekih pet metara od tla bila prilično uništena, no ni to nije bilo dovoljno da u javnost procuri o čemu je riječ.

Zahvaljujući audiosnimkama američke vojske, koja je bila na terenu prije 30 godina i razgovarala s ljudima o NLO-u koji ih je posjetio, sada cijeli svijet može saznati što se točno dogodilo.

"Čuo sam vrlo čudne zvukove i viku seljaka koji su gonili stoku. Bili su vrlo užurbani i bučni", rekao je jedan od svjedoka.

"Tamo naprijed. Evo ga opet! Tamo naprijed. Što je to? Nekakvo čudno malo crveno svjetlo. Čini se kao da je nekih 800 metara ispred nas. Idi na čistinu kako bismo ga bolje vidjeli", čuje se na audiozapisu.

Nakon toga još se čulo: "Stoka je naglo utihnula. Mrtva je tišina."

A ubrzo nakon toga: "Nema sumnje, ono ispred nas je čudno pulsirajuće crveno svjetlo. Vidio sam i nešto žuto unutar toga. Čudno. Ide prema nama. Definitivno ide u našem smjeru, nema sumnje u to, ovo je jako čudno."

Možemo samo nagađati što se još događalo u šumi Rendlesham te čekati da se svih mogućih detalja dočepa neki poznati redatelj kako bi nam zorno prikazao spuštanje NLO-a na američko tlo i reakcije lokalnih farmera.
23.10.2010.

DEMONI

Pitamo li prosječnog čovjeka postoje li demoni, odgovorit će kako su to priče za malu djecu. Bez obzira što će se mnogi deklarirati vjernikom, odbacit će priču o postojanja demona. No, ako vjerujemo u neke biblijske događaje gdje su bili prisutni demoni (npr. Lk 4,33-36; Mk 5,1-10), za vjerovati je i činjenica kako uistinu zli duhovi postoje. Tko su zapravo demoni? Demoni su duhovna bića, nemaju ''mesa ni kostiju'' (Lk 24,39), a samim time nemaju ni materijalno tijelo, kao što nemaju ni anđeli. Ipak mogu djelovati na čovjekovo tijelo jednako kao i ljudski duh i duša. Sposobni su uči u čovjekovo tijelo i preuzeti kontrolu nad njime, povremeno govoriti i djelovati kroz njega, pa čak i opsjednuti tijelo kao da je njihovo vlasništvo. (vidi Stanko Jambrek, New age i kršćanstvo). Budući su nematerijalni, djeluju izvan prirodnih zakona, ljudskih osjetila. Moguće ih je ''osjetilno'' doživjeti prilikom komunikacije sa spiritističkim medijem ili posrednicima koji su svoje tijelo i um dali na raspolaganje nečistim duhovima.

Iako su pali anđeli, njihova je inteligencija veća od ljudske što nam i Biblija potkrepljuje (Mt 8,29; Dj 19,15; Jk 2,19; Mk 1,24). Nisu u mogućnosti poznavati ljudsku budućnost, no znaju prošlost i sadašnjost. To dokazuju brojni vračevi, mediji, šamani koji pod utjecajem zlih duhova govore o detaljima iz nečijeg života, ističući najmanje sitnicame (npr. koliko djece ima, što je jutros jeo, gdje mu je novac u kući itd.) Premda ne znaju budućnost, na temelju sadašnjosti i praćenja prošlosti donose određene zaključke i predviđanja, što je vidljivo kod mnogih tzv. proroka i proročica poglavito kod nas na Balkanu.

Što se tiče snage demona, ona nije ograničena samo na fizičku snagu, već je velika da uzrokuje okultni pritisak na čovjekov um i tijelo. U stanju su proizvesti nemoći i bolesti, osobito psihosomatske naravi (nestabilnost ili ludilo, poriv za samoubojstvom, hladnokrvnim ubojstvom, shizofrenijom i sl.), što ni sama suvremena medicina ne može prepoznati ni izliječiti.

Bez obzira na sve navedeno, Sotona i njegovi zli duhovi su ipak ograničeni te mogu činiti samo ono što im je Bog dopustio i ništa više...

21.10.2010.

Duh isprepadao kucanicu !

Australska kućanica Jennifer Mills-Young tvrdi da je proganja pohotni duh. Kaže da je osjetila kako ju je duh zgrabio za ruku, pa ju je zatim obgrlio oko struka i pokušao je zavesti.

Jennifer je uvjerena da pohotni duh opsjeda njezin dom. Duh imena Kevin jednom ju je prilikom pokušao izvući iz kreveta usred noći.

"Spavala sam, a probudila sam kad me nešto zgrabilo za ruku. Pomislila sam prvo da moj suprug želi malo akcije, ali sam se odmah sjetila da njega nema kod kuće", kaže Jennifer i dodaje da je osjetila da je nečija ruka povlači iz kreveta.

"Kad sam otvorila oči, stiska je nestalo, a soba je bila prazna. Povikala sam Kevinu da nije dobrodošao u mojoj sobi i da ne može doći u moju spavaću sobu. Rekla sam mu da ode, a trenutak kasnije primijetila sam kako se vrata spavaće sobe polako zatvaraju. Skočila sam i zaključala ih iako od toga nema puno pomoći kad se radi o duhu", rekla je Jennifer.

Jennifer, kao i njezin suprug Geoff i njihovo dvoje djece uvjereni su da duh prebiva u njihovom domu. Kaže da je cijela njezina obitelj osjetila da nešto nije u redu čim su prije dvije godine uselili u kuću.

"Moja kćer se iznenada osjetila nelagodno, rekla je da osjeća da se još netko nalazi u sobi", rekla je Jennifer. Također dodaje da osjeća kako je proganja sjena duha.
"Vidjela sam kako je netko prošao po našem stražnjem dvorištu iako je zaključano. Skočila sam i potrčala prema vratima da vidim što taj muškarca radi u našem vrtu, ali ga kad sam došla do vrta tamo više nije bilo nikog", tvrdi uzbuđena kućanica koja kaže kako nikad nije vjerovala u duhove i paranormalne pojave.


Preuzeto sa : Net.hr
21.10.2010.

Sotonisticki simboli "Djavoli rogovi"

Ove simbole sam vec spominjao, tako da mislim da ce te se zapitati zasto ih mnogo ljudi koristi.

Prvo predsjednici :

  
                     

Malo poznatih licnosti :


Miley CyrusDa li Vam je dovoljno da svhatite da to nije neki obicni znak ?

20.10.2010.

Sotonisticka simbolika i "Subliminal messaging"

Postoje još brojni simboli u arhitekturi, na grbovima, na logotipovima s kojima se susrećete svakodnevno i koji se nalaze čak i u vašem gradu.


Postoje brojne skrivene poruke (subliminal messages) koje su tu s ciljem da nam indirektno utječu na um. Mnogi su zagovornici toga da su iste te skrivene poruke su i sam uzrok naglog porasta nasilja i opće težnje prema perverziji u modernog čovjeka.
Filmići koji sljede na linkovima na jako dobar način razatkrivaju detalje tih simbola i upozoravaju na ono što se događa neposredno oko vas.

Ključni simbol Bratstva je piramida bez vršnog kamena. Plan ulica na trgu Dealey gdje je ubijen Kennedy je u obliku piramide bez vršnog kamena . Svevideće oko je oko Horusa, Lucifera iliti Sotone i povezano je s takozvanim ˝trećim okom˝-čakrom u središtu čela. Prema Egipatskoj legendi Ozirisa je ubio Set a Seta je ubio Horus koji je pri tome izgubio oko, pa odavdje potječe ´Horusovo oko´.


Predsjednik Franklin Delano Roosevelt koji je ujedno i mason 33.stuppnja i pripadnik crnog plemstva dao je 1933. godine taj simbol tiskati na novčanicama.


Latinske riječi oko piramide najavljuju dolazak novog svjetskog poretka.


godina 1776.bi trebala obilježavati američku deklaraciju o nezavisnosti međutim ona obilježava nešto drugo. – 1776. Njemački profesor Adam Weishaupt osnovao je Bavarske iluminate.
Washington DC – četrdeset graničnih stupova međusobno udaljenih 1,6km označavaju granice, u središtu se nalazi zgrada Kongresa Capitol Hill koja nije politička zgrada već hram Sotonističkog bratstva a ispod njegove kupole sv.Petra nalazi se kripta. A ispod kripte, označen pentagramom, nalazi se grob. Navodno namjenjen Georgeu Wasgintonu.
Zodijački krug s crnim suncem u sredini se nalazi na ulazu u financijski distrikt u London cityu i predstavlja tajni jezik, napredovanje sunca kroz 12 mjeseci i 12 zodijačkih znakova.


Ovaj puta crno sunce predstavlja obrnuti simbolizam (obilježije sotonizma) i negativno korištenje sunčeve energje.
Kvadrat sam za sebe znaci kontrolu onoga sto je ispravno i pravedno. Jedan kvadrat nad drugim znači kontrolu svega što je pravo i svega što je krivo, svega što je pravedno i svega što je nepravedno, svega pozitivnog i negatvinog, drugim riječima ˝mi kontroliramo sve˝. Dvostruki kvadrat iliti osmerokuta zvijezda mogu se vidjeti i u predvorju britanskog parlamenta ali i duga lista policijskih snaga diljem svijeta obilježava svoje grbove istom simbolikom. Chevron – naftna kompanija bratstva prividno prikazuje dvije kvačice koje u biti prikazuju trodimenzionalne kutije postavljene jedna na drugu, koje potom tvore simbol – nadziranja cijelog svijeta.
13 strelica, 13 listova i 13 pruga na grbu – broj 13 simbolizira Luciferski revolt, 33 pera na svakom krilu označavaju 33. stupanj masonstva a cvijet života pri vrhu sadrži heksagram. može li biti očitije??
I sam grb koji pripada NATO-u (budućoj vojsci antikrista) sadrži 33. polja. Uz to sredina sadrži drevni simbol sunca korišten u Babilonu.
Papova ´riblja glava´ prikazuje ribu, koja je povezana s reptilskim simbolizmima pa i samim prikazom božanske figure Nimroda.
Obelisk simbolizira spolni organ Nimroda. Obelisci su poznati masonski potpis, ovaj puta postavljen i na trgu Delay, mjesto ubojstva Kennedya
Plamen se koristi kao potpis Bratstva nakon ubojstava koje počine. Plamena baklja je postavljena na crni pentagram na mjestu ubojstva princeze Dijane . Istu baklju drži sam Kip slobode – najistaknutiji simbol masonerije.
19.10.2010.

NLO-i u formaciji letili iznad Floride

Svjedok s Floride otkriva da je u nedjelju 3.listopada oko 20 sati na nebu iznad te američke savezne države ugledao nekoliko zelenih svjetala koja su se kretala nebom u formaciji slova A

'Prvo sam na nebu ugledao blijede krugove svjetla kako lete velikom brzinom od sjevera prema jugu', kaže svjedok koji je uspio snimiti i jednu fotografiju na kojoj se jasno vidi formacija slova A o kojoj je govorio.

Ističe kako su se svjetla koja je uoči na nebu kretala jako brzo i da je cijeli događaj bio vidljiv tek 20-ak sekundi te kako mu nije bilo svejedno dok je gledao u NLO-e.

Svjedok još kaže kako je bilo jasno da se ne radio ni o kakvim pticama ili metereološkim balonima po načinu i brzini kojom su se kretali te kako je uvjeren da je riječ o pravim NLO-ima.
Ufolzi će naravno po običaju dobro proučiti fotografiju te prikupiti što više podatak nekih drugih svjedoka, ako ih pronađu. Taj proces može prilično dugo potrajati, a do tada nam samo ostaje da vjerujemo iskazu svjedoka i njegovoj fotografiji.
19.10.2010.

Selo nestalo u kineskim planinama !?

Trinaestog listopada oko četiri sata ujutro u kineskim planinama neobjašnjivo je nestalo cijelo jedno selo. To je područje sada pod nadzorom vojske.

Svjedoci tvrde kako je nad tim područjem lebdio NLO, a kažu i da tamo više nema zmija. Vlasti, naravno, ne žele ništa potvrditi, te govore da se radi samo o neprovjerenim glasinama.

Također se priča da se to selo nalazi u blizini nuklearnog postrojenja, što bi opet značilo da se događa nešto čudno čak i ako nije povezano s NLO-ima, a lako je moguće da i zbog toga vojska nešto skriva.

Na videosnimci, ne baš sjajne kvalitete, za koju se vjeruje da je snimljena u blizini tog mjesta, vidi se i čudno plavo svjetlo.

U jednoj radioemisiji od 14. listopada potvrđene su prvotne sumnje, jer se spominje da je selo evakuirano, pa nakon toga potpuno nestalo nakon što se ogromni plavi objekt pojavio iz crnog dima.

Sve velike ceste u blizini su zatvorene, a vojska je blokirala pristup selu. No, očekuje se kako bi uskoro mogle procuriti nove informacije ili čak i snimke iz zraka kako bismo se mogli uvjeriti je li selo zaista nestalo s lica zemlje ili je sve samo plod nečije mašte.

Net.hr18.10.2010.
18.10.2010.

Tuzlanska masonerija

Postojanje simbola zvijezde,masonskog oka i obeliska na ovako malom prostoru dokazuje da su masoni igrali nekakvu ulogu pri izgradnji trga slobode i obljižnjeg prostora.Pogledajte sami.

Obelisk
 
 
Masonsko oko
 
Zvijezda
 
 
 
 
Više o ovome na facebook grupi "Arrivals".
29.09.2010.

Kultovi

"Nedavna tri samoubojstva mladih u Starim Mikanovcima probudila su sumnje kako je riječ o djelovanju sotonista. Je li o tome riječ, popričali smo s Brankom Dujmić-Delcourt, predsjednicom Centra za informiranje o sektama i kultovima (CISK). Centar za informiranje o sektama i kultovima osnovan je, inače, u Rijeci 2007., a od 2008. službeni je hrvatski predstavnik Europske federacije za istraživanje i informiranje o sektaštvu (FECRIS).

Neprofitabilna je udruga s ciljem istraživanja i informiranja građana o postojanju, djelatnostima, načinu organiziranja i mogućim posljedicama djelovanja alternativnih pokreta, sekti i kultova, grupa i pojedinaca, koje koristeći metode manipulativno-prijevarne prirode, zloupotrebljavaju opće priznata ljudska prava i prava djeteta.
- Ne mogu stvarati zaključke na temelju pretpostavki. Takve tragedije podliježu policijskoj istrazi. Mišljenja sam da Nebojša Buđanovac, socijalni pedagog i psihoterapeut iz Varaždina, ima zavidno znanje o sotonizmu, premda to hrvatske institucije zanemaruju....

U interesu je države da takve ljude uključi u istragu jer su sektaši često infiltrirani u institucije, pa njihovi ljudi zataškavaju slučaj na štetu žrtve i obitelji. U FECRIS-u posjedujemo prikupljene dokaze iz 60-ak centara Europe, Australije i SAD-a, gdje su žrtve sekti bile oštećene zbog lančanog institucionalnog nemara.

Smatrate li da je Hrvatska plodno tlo za razvoj sekti?

- Sekte u svakoj zemlji nađu plodno tlo. U hrvatskim ratnim uvjetima lažno su se predstavljali da su humanitarci i mirotvorci nudeći nove modele preobrazbe od prehrane, lijekova, meditacija protiv stresa uz visoke naplate tečajeva yoge, reiki, primanja kozmičke energije i sl., često uz vanjskopolitičke pritiske i lokalnu političku podršku.

Parlamentarne ankete u Belgiji i Francuskoj svrstale su 170 grupa koje su se sektaški ponašale da bi se udomaćile i u Hrvatskoj. Osim New age centara koji nude tehnike nove preobrazbe, indijski gurui postaju pomodarstvom, dok su na Zapadu predmetom javne kritike ili sudskih procesa protiv Hare Krishne, Sai Babe, Maharishija i njegove transcendentalne meditacije, Ananda Kriya yoge te “Yoge u svakodnevnom životu” gurua Swamidjija Maheshwaranande, ali i indigo djece.

Tko nas štiti od sekti?

- Sektama se na građanskoj razini u RH bavi CISK, a sotonizmom Nebojša Buđanovac iz Varaždina, dok Katolička crkva informira djecu i odrasle o novim religioznim pokretima, na nastavi vjeronauka i seminarima. FECRIS je prošle godine održao prvi sastanak sa hrvatskim saborskim predstavnicima pri Vijeću Europe u Strasbourgu. Saborski odjel za ljudska prava u Zagrebu nije se dosad izjasnio o tome.

Razni iscjelitelji su poprilično popularni u Hrvatskoj. Kako će ljudi razabrati je li riječ o nečemu opasnome ili ne?

Nadriliječništvo i nadriapotekarstvo treba rješavati država. To je zona koja ne može biti surogat za rješavanje nezaposlenosti jer djeluje na štetu prevarenih građana. Prepoznat ćete njihove oglase u novinama, televiziji i modnim časopisima kao i na uvodnim besplatnim sektaškim predavanjima.Koje su osobine ljudi koji su se učlanili u neku sektu? Kako im pomoći?

- Nema pravila. Govori se da ljudi traže rješenja svojih problema u sektama. Činjenica je da su maloljetnici, starci i bolesnici skloniji mentalnoj manipulaciji, makar su i znatiželjnici nasjeli.

Novac služi da bi se plaćali tečajevi na uštrb obitelji, škole i posla, da bi mnogi mladi ljudi odlazili i besplatno služili svoje gurue u svetištima izvan matične zemlje. Indijski gurui koji haraju Europom nisu predstavnici indijske kulture, nego surogati stvoreni na tlu SAD-a, s ciljem bogaćenja po sistemu piramide.
Djeca u opasnosti
Da djelovanje sekti može biti opasno i za djecu, potvrđuje i dr. Verica Jačmenica-Jazbec, koja radi kao pedijatar u bolnici u Čakovcu:

- U dvije godine imala sam na pregledu osmero djece žrtava sektaških grupacija. Jedna majka odbija zakonom propisano cijepljenje djeteta protiv opasnih zaraznih bolesti. Ostalih sedmero djece boluje od teških, kroničnih nezaraznih bolesti, dok akutizacija bolesti djecu dovodi u životnu pogibelj. Ta djeca se ne liječe po principima suvremene medicine, a upravo to im uskraćuju roditelji - upozorila je dr. Jačmenica-Jazbec te dodala:
- U Hrvatskoj nema načina da se takvo dijete zaštiti, jer nema adekvatnog zakona. Ujedno nema sankcija za sektaške lidere ili roditelje. Oni su u ovom slučaju sljedbenici antropozofije i Sai Babe. Ujedno, metode neuspješnog liječenja još su i homeopatske i bioenergetičarske."

Bivsi predsjednik George W. Bush koristi jedan od sotonistickih simbola.

23.09.2010.

Sotona ostavlja tragove ???

ImageShack, free image hosting, free video hosting, image hosting, video hosting, photo image hosting site, video hosting site


Sotona ostavio tragove kopita u snijegu u Velikoj Britaniji

PENZIONERKA iz grada Devona u Velikoj Britaniji tvrdi kako je Sotona ostavio tragove u njezinom dvorištu, nakon što se probudila i vidjela otiske nalik na kopita u snijegu iza kuće.

Zadnji put kad je taj fenomen zabilježen u toj regiji, bio je davne 1855. godine, a Jill Wade, koja je tragove pronašla, nada se kako će se taj misterij sad napokon riješiti, piše The Sun.

"Nisam mogla vjerovati, jer su tragovi bili u obliku kopita. U snijegu nije bilo nikakvih drugih tragova. Uistinu bi željela znati o čemu se zapravo radi", kazala je Wade. Znanstvenici iz Centra za kriptozoologija pregledali su otiske dugačke oko 12 centimetara i međusobnim razmakom između 25 i 45 centimetara.
Pronađeni otisci podudaraju se s onima koji su pronađeni prije 154 godine u Devonu. Tadašnji puk je za trag dugačak čak 100 milja, okrivio Sotonu. Kriptozoolozi vjeruju kako je rješenje misterija jednostavnije i kako je moguće da se radi i o jelenjim tragovima te intenzivno rade na rješenju tog misterija.

Ovu jednostavniju tvrdnju lako pobiva cinjenica da su otisci nadjeni na krovovima kuca !

23.09.2010.

Nestao pred svjedocima

Dogodilo se to u jednom trenu, 23.rujna 1880.g, sunčanog poslijepodneva na farmi Davida Langa, nekoliko kilometara od mjesta Galatin, drzava Tenesi, SAD.
Sudbina je htjela da se ova misterija odigra u prijatnoj okolini. Langov dom je bila velika kuca od cigle i sastojala se od vise dijelova, sva obrasla lozicom. Ispred je bio veliki pašnjak, koji je stoka uredno popasla a sada je postao smeđi od dugotrajne ljetne suše. Toga poslijepodneva dvoje djece Langovih, osmogodišnji George i jedanaestogodišnja Sarah, igrali su se igračkom koju im je otac tog jutra donio iz Neshwilla - drvenim kolicima koja su vukli drveni konjici. Djeca su vukla igračku po dvorištu a roditelji su ih gledali.
Gospodin Lang je posao prema ogradi pogledati svoje konje sa kojima se je ponosio. Stao je uz ogradu i pogledao na svoj veliki džepni sat kada mu žena doviknu: “Vrati se brzo, Davide, htjela bih da me odvezeš u grad prije nego se trgovine zatvore”. David mahnuvši rukom reče: “Evo me za par minuta”.
Ali, nije se nikada vratio, jer je David Lang bio samo trideset sekundi udaljen od sastanka sa sudbinom, ma kakva da je ona bila!
Djeca su se prestala igrati jer su ugledala laku dvokolicu kako se priblizava iz daljine. Dolazio je sudac August Pack koji im je uvijek donosio darove. Gospođa Lang je također vidjela dvokolicu, i David isto tako, jer je mahnuo sucu i krenuo prema kuci.
David Lang nije učinio vise od pet-šest koraka, kada je nestao na očigled svih prisutnih. Gospođa Lang je vrisnula. Djeca su ostala zabezeknuta. Svi su instinktivno potrčali prema mjestu gdje je Lang bio viđen posljednji put prije par sekundi. Sudac i njegov zet, koji je bio u dvokolici, potrčaše preko polja istog trena. Nije bilo ni grma ni stabla ni rupe koji bi narušavali površinu. Niti ikakvoga traga koji bi pokazivao sto se je desilo sa Davidom Langom. David Lang je nestao pred očima supruge, dvoje djece i dvoje ljudi u dvokolici.
Naknadna ispitivanja svjedoka pokazala su da su svi vidjeli iste stvari u isto vrijeme i na istom mjestu. Mjesni geodet je pregledao teren i izjavio da nema nikakvih podzemnih šupljina ni rupa te da je sav teren vrlo čvrst. Nikada nije bilo pogreba niti zadušnica za gospodina Langa. Njegova žena, koja je poživjela još mnogo godina, živjela je u nadi da ce se on, David Lang, jednom vratiti. Najzad je dozvolila sucu Packu da iznajmi cijelu farmu osim pašnjaka ispred kuće. Pašnjak je ostavila da bude nedirnut dok je ona živa.
Koliko je bio čudan nestanak toliko je čudno i ono sto je primijetilo dvoje Langove djece jedne tople večeri u travnju 1881.g, sedam mjeseci poslije događaja.
Djeca su zapazila da se na onom mjestu gdje je otac bio zadnji put viđen nalazi krug zakržljale žute trave od nekih pet metara u promjeru. Jedne večeri dok su stajali pored tog kruga jedanaestogodišnja Sarah je zazvala oca i na njihovo iznenađenje čuli su njegov glas koji je zvao u pomoć… ponovo i ponovo… sve slabije, dok nije utihnuo, zauvijek.
22.09.2010.

Preko vidovnjaka do istine !?Nakon što je stradali mladić poručio da je ubijen udarcem nogom u glavu, šokirana djevojka, koja je do sada očito prikrivala zločin, priznala je da se njen dečko bavi kickboxingom.

Slavna britanska vidovnjakinja i medij Sally Morgan možda će pomoći da se razriješi zločin za kojeg dosad policija nije ni znala nakon što joj se nedavno tijekom nastupa u King George’s Hallu u Blackburnu obratio duh ubijenog mladića!

Morgan tvrdi da joj je stradali 19-godišnjak prišao na pozornici i rekao da jedna osoba u publici zna tko ga je ubio, ali da o tome šuti.

Morgan je potom pozvala dotičnu osobu da se javi i ispriča sve što zna o tome slučaju, te joj je tijekom pauze pristupila 20-godišnjakinja imena Julie.

"Nesretni mi je mladić kazao da je ubijen udarcem nogom u glavu. Morate se obratiti policiji jer će ta osoba ubiti opet!", upozorila je Morgan Julie.

Šokirana je djevojka potom priznala da doista hoda s dečkom nadimka Sparker koji se bavi kickboxingom.

Glasnogovornik policije u Lancashireu je izjavio da na tome području ne postoji nerazriješeno ubojstvo, ali i potvrdio da će slučaj biti otvoren ispriča li Julie nešto što inspektori nisu znali.

Sally Morgan nije otkrila identitet žrtve, pa se ne zna je li se taj 19-godišnji mladić dosad vodio kao nestao ili se vjerovalo da je stradao iz nekog sasvim drugog razloga.

22.09.2010.

Bliski susreti cetvrte vrste !?
Fenomen CE-4, "otmice", vezan je uz mala, siva humanoidna bića velikih glava i velikih tamnih očiju, koja su popularno nazvana "Sivi". Prema povjesničaru NLO-a richardu Dolanu, prije poznatog slučaja Berneyja i Betty Hill iz 1961. nije bilo opisa takvih "susreta" izuzev, možda nekoliko mogućih opisa iz sredina 1950-tih. Za otmice su se ufolozi zainteresirali tijekom 1970-tih.

Oni koji su doživjeli CE-4 i prisjetili se svojeg neobičnog iskustva (spontano ili uz pomoć mentalnih tehnika za osobađanje potisnutog sjećanja) gotovo uvjek govore o istoj stvari: osoba začuje neobičan zvuk, ugleda neobično svjetlo, ugleda neobična bića i biva pralizirana; na neobičan način odvodi ju se iz iz sredine gdje se nalazi (kuća, auto i sl.) pri čemu prolazi kroz fizičke prepreke (zatvorni prozor, zid i sl.) na način koji krši sve poznate zakone fizike; pri tom prenošenju osjeća snažne vibracije u svakom djeliću tjela - do stanične, molekularne razine. Vođena energetskim ili svjetlosnim snopom iznenada se nađe u nekakvom zatvorenom prostoru zaobljenih zidova za koji pretpostavlja da je svemirski brod.
Tamo biva podvrgnuta neobičnim i traumatičnim fizičkim i psihološkim postupcima (ispituje joj se tkivo, uzima nasljdni materijal i sl.). Nakon tih postupaka vraćena je na mjesto s kojeg je bila odvedena.


Vodeći njemački istraživač CE-4, dr. Johannes Fiebag, koji je formirao interdisciplinarnu organizaciju psihijatara, psihologa i drugih medicinskih stručnjaka kako bi pomogli osobama traumatiziranima iskustvima CE-4, navodi slučaj 36-godišnje žene Carole Macklenburg (Njemačka) s kojom je prolazio kroz njezino iskustvo.
Krajem ožujka 1994. oko 11 sati navečer, kad su njena djeca već spavala, osjetila je nečiju prisutnost. Provjerila je stan no nije našla nikog. Uhvatila ju je panika i legla je u krevet kako bi se smirila. Iznenada je začula neobičan zvuk. Uplašila se i odlučila sjesti kako bi ga bolje čula. No, nije se mogla pomaknuti. Razabrala je nekoliko malih sivih bića u podnožju kreveta. Dvije slične figure također su stajale uz krevet njenog sina. Toliko se uplašila za svoju kćer da ju je pokušala dozvati no nije mogla. Osjećala je da su ta bića i s kćerkom. Iznenada je izgubila i vid i sluh, a njezin "um nije mogao tvoriti rijeći ni rečenice". Kao da su joj iznenada sve sposobnosti bile oduzete. Sve što je tada znala je da je sve to povezano s tim bićima.

Ispitanica dr. Macka koju on naziva Andrea opisala je svoje premještanje prema "brodu". Osjećala se lagano, gotovo bestjelesno. Ugledala je neobično svijetlo i osjetila jake vibracije, kao da joj se tijelo "topi". Sve oko nje kao da se kretalo, kao da je išla kroz tunel. U tom stanju bila je "hipersenzitivna" tj. bila je iznimno svjesna svega što se oko nje događalo. Prisjetila se da je prilikom jednog CE-4 ugledala dva mal abića sa velikim glavama, velikim očima i dugim udovima. Izgledala su joj kao "načinjena od svjetlosti".
Zatim kao da ju je okružilo svijetlo i jedno od tih bića napravilo vizualan kontakt sa njom svojim velikim tamnim očima - "oči u oči". Nakon toga počela je lebdjeti i prolaziti kroz staklo prozora, prvo nogama.
Osjećala je da je ro neobično svijetlo odgovorno za vibracije u njezinom tijelu. Kad je prošla kroz staklo prozora, osjećala se bestjelesno. Stanice tijela kao da su joj se "razbježale", "raširile". Prolazak svog tijela kroz staklo osjećala je kao prolazak svjetla kroz svjetlo i ta bića kao da su joj tijelo pretvorila u svjetlo.
Kad se kasnije prisjećala ovog iskustva i neobične svjetlosti, tijelo bi joj spontano počelo vibrirati.

Ovo su samo neke od neobičnih značajki CE-4 kako su ih opisale osobe koje su se prisjećale pojedinih epizoda tih iskustava.

Primjeri sićušnih predmeta usađenih u tkivo osoba koje su bile otete.22.09.2010.

ISTINA O VAKCINAMA !

ISTINA O VAKCINAMA

Ono što ćete ovde pročitati potpuno će vas šokirati. Zato, ako želite da budete bezbrižni (i glupi) - ne čitajte dalje! Posvetite se radije nogometu, zabavi miliona - robova!

Vaccine je latinska riječ i znači - krava. Da, misli se na kravu - domaću životinju čije mlijeko rado pijemo. Kako se ta riječ našla kao termin za ono što danas zovemo vakcinom? Podsjetimo da je vakcinacija (ili cijepljenje) proces ubrizgavanja bolesnog biološkog materijala (od krava, teladi, majmuna, prasića, pacova, zmija i drugih životinja), u ljudski krvotok kako bi se naš imuni sistem aktivirao i zaštitio nas od određenih zaraznih bolesti.
Izumiteljem vakcinacije smatra se Edvard Džener (1749 -1823). Ne, on nije bio ljekar. On je bio nadri-ljekar, koji je kasnije (u to vrijeme se tako moglo) kupio diplomu za ljekarsku praksu koju je već upražnjavao 20 godina i to na osnovu članstva u uglednom Engleskom Kraljevskom društvu. Danas se zna da je do tog članstva došao prevarom.
Ovaj dovitljivi nadri-ljekar i sin sveštenika došao je na ideju da spoji životinjsku i ljudsku bolest, praveći tako biološku vezu između dve potpuno različite vrste i udarajući temelj kasnijoj teoriji o porijeklu vrsta Čarlsa Darvina. Kakvi li su samo kreteni kreirali današnju nauku, majko moja???
Posljedica vjerovanja da ljudi i životinje dijele iste bolesti, te da imaju i istog pretka (bacili su evoluirali u ribe, ribe u sisare, i najzad majmuni u čovjeka) prokrčila je put onome što danas nazivamo - vakcinacijom (ili u prevodu kravljizacijom).
Ovoj "mudrosti" se danas uče ljekari širom svijeta.
Posljedica ovakve nauke je smrt desetina miliona ljudi širom svijeta i veliki broj bolesne i trajno osakaćene djece.
Postoje brojni naučni radovi, koji se vješto prećutkuju ili preoblikuju tako da zamaskiraju istinu o štetnosti vakcine, a koji otkrivaju da su bolesti poput autizma, epilepsije, dječije paralize, dijabetesa, brojne alergije, astme, smanjene koncentracije, poremećaj učenja, kožne lezije, multipla skleroza i dr., posljedica vakcinacije (kravljizacije) !
"Postoji obilje dokaza da imunizacija djece pravi više štete nego dobra" izjavio je Dr. J. Anthonz Morris, bivši rukovodilac centra za kontrolu vakcina i virusolog, FDA.

PRAZNOVJERICA POSTALA NAUČNA ČINJENICA

Sve je počelo krajem 18. v. u zaseoku Glosesteršira u Engleskoj, gde je Džener živio i sebe sam titulisao u poslu kao - ljekara i apotekara.
Seljaci koji su muzli krave ispleli su tada priču da svako ko se zarazi kravljim ospicama (kravljom bolešću koja se prenosila na ljude prljavim rukama nakon muže) postaje na neki način otporan prema velikim boginjama (varioli) kao da su kravlje ospice na rukama neka zaštitna amajlija protiv boginja.
Seoski "ljekar i apotekar", Džener, čuo je za ovu praznovjericu i lukavo je predstavio, ni manje ni više, kao naučnu činjenicu. To je uspio tako što je najpre dobio "naučničko" uvjerenje - Prijatelj Kraljevskog udruženja.(M.D., F.R.S. - Fellow of the Royal Society). Džener je zatim platio 15 funti Univerzitetu Sent Endriju da bi dobio zvanje "doktora". Praksu ljekara i apotekara je pre toga obavljao punih dvadeset godina, liječeći seljake koje je ugrizao bijesan pas tako što ih je potapao u vodu da se " bjesnilo" u njima "udavi".
Tako je kao "ljekar"sa "diplomom" napisao i knjigu gdje je u naslovu prvi upotrebio termin VARIOLAE VACCINAE. Na srednjovjekovnom latinskom ovo je značilo "kravlje boginje", iako se zapravo reč "variola" nije vezivala samo za ospice na koži (nije svaka ospica znak boginja), već isključivo za bolest - boginje. Ali "dr" Džener je spojio nespojivo i tako izmislio novu bolest - "kravlje boginje". Tako su boginje postale veza između između dve bolesti - kravlje i ljudske. Obje su se ispoljavale pojavom ospica na koži (!)
Džener u svojoj knjizi nigde više ne pominje termin "Variolae Vaccine" odnosno "kravlje boginje", već uglavnom govori o "horse grease" - "konjskom loju" koji je bio uzrok kravljih ospica. Ako je ovo uradio namjerno, Džener je mudro računao da će zapravo veoma mali broj ljudi zaista pročitati knjigu, ali će većina pročitati naslov iz koga će stvoriti asocijaciju između "velikih boginja" i "kravljih boginja".
Termin "VARIOLAE VACCINE" stavljen je u središte naslova i to je prvo što se uočava u dugačkom naslovu knjige. U čitavoj knjizi, međutim, ovaj nov naziv za bolest nigdje nije objašnjen, ne postoje reference odakle je preuzet i sl. Takav naslov, bez ikakvog obajašnjenja i ulaženja u njegovu ispravnost, novinari i studenti širili su su dalje u mnoštvu novih publikacija.

MALO BOLJE RAZMISLITE O TOME KADA KRENETE DA PRIMITE VAKCINU !

22.09.2010.

Subliminalne (podsvjesne) poruke !Radi se o fenomenu koji se pojavio 1957. godine kada je James Vicary, spretni menadžer lokalnoga kina u New Jerseyu pokušao utjecati na potrošačku podsvijest. Spretnim insertiranjem poziva, trajanja svega 25 stotinki sekunde, "Drink Coke" i "Eat popcorn", unutar filmskoga materijala, podigao je prodaju pića za 57,5 a kokica za 18,1 posto. Eksperiment je nazvan "Invisible commercial". Od tada pa do danas, utjecajem "ispod granice percepcije" bavili su se mnogi. Otkriveni su dragocjeni momenti koji pružaju neslućene mogućnosti u domeni utjecaja propagande na percepciju. Čak 89 posto djelovanja čovijeka je nesvjesno pa je tim i mogućnost utjecaja na taj dio velika.
U istraživanju opisanom u Subliminal conditioning of atitudes (Subliminalno oblikovanje stavova), psiholozi Krosnick, Jussim i Lyn su 1992. opisali istraživanje u kojem su ispitanicima prezentirani dijapozitivi devetoro nepoznatih ljudi. Od ispitanika se tražilo da procjene koliko su im simpatični ljudi na slikama, no, prije svake slike prikazali su im ili emocionalno pozitivnu ili emocionalno negativnu scenu, ali tako kratko da to oni nisu mogli svjesno opaziti. Emocionalno pozitivne slike prikazivale su mačiće ili zaljubljeni par, a emocionalno negativne leševe ili vukodlake. Iako, dakle, nisu mogli svjesno opaziti ove slike, ispitanici su pozitivnije procjenjivali ljude uz čije slike su bile vezane emotivno ugodne scene. Ljudi na slikama izgledali su simpatičniji ako su slijedili iza subliminalno prezentiranih, a svjesno neopaženih mačića, nego ako su slijedili iza subliminalno prezentiranih, a svjesno neopaženih leševa.

22.09.2010.

Nestali skijasi

Grupa mladih skijaša krenula je početkom veljače 1959. godine na planinu Kholat Syakhl na sjevernom dijelu uralskog lanca. Kholat Syakhl na jeziku Mansi naroda koji su živi, znači "planina smrti".

Vođa skupine, iskusni Igor Dyatlov na naizgled bezopasni izlet vodio je devetero studenata uralskog politehničkog fakulteta. Ipak, nešto manje od mjesec dana kasnije pronađena su njihova smrznuta tijela, razbacana po snježnoj padini i obližnjoj šumi. Iako je većina umrla od strašne hladnoće, pedeset godina nakon tragičnog događaja nitko ne zna što je grupu natjeralo da pobjegne iz kampa i potraži utočište u obližnjoj šumi. Većina poginulih bila je vrlo slabo odjevena, bez obuće i toliko potrebne tople odjeće. Preživio je jedan član skupine, koji ih je napustio nekoliko dana prije njihova misterioznog nestanka.

Kada su 26. veljače članovi službe spašavanja pronašli kamp nestale skupine, zatekli su poderane šatore, razbacanu opremu i osobne stvari nestalih skijaša, ali ne i devetero mladih. Istražitelji su utvrdili da su šatori bili izrezani iznutra, te su pronašli tragove bosih stopala u metar dubokom snijegu. Identificirani su samo tragovi članova skupine, bez nepoznatih otisaka, pa je isključena prisutnost trećih osoba.
Prva tijela nađena su na rubu šume, kojih petstotinjak metara od napuštenog kampa. Georgy Krivonischenko, strar 24 godine i 21-godišnji Yury Doroshenko bili su smrznuti, odjeveni samo u donje rublje i bez obuće. Blizu tijela nađeni su ostaci vatre, a jedno stablo bilo je potrganih grana do pet metara visine, pa su istražitelji pretpostavili da su se nesretnici penjali na stablo ne bi li nešto pronašli, možda kamp, ili su izviđali situaciju. Na temperaturi od minus 30, bez odjeće i obuće, sigurno nisu dugo živjeli.
Nešto bliže napuštenom kampu, pronađena su tijela vođe pute Dyatlova, Zine Kolmogorove, i Rustema Slobodina. Po položaju njihovih smrznutih tijela bilo je jasno da su pokušavali stići do kampa. Jedino je Slobodinova lubanja imala manju frakturu, dok ostali nisu bili ozlijeđeni. Svima je presudila hladnoća i ono što ih je u nju otjeralo.

Istražiteljima je trebalo još dva mjeseca da pronađu tijela Nicolasa Thibeaux-Brignollela, Ludmile Dubinine, Alexandra Zolotaryova i Alexandra Kolevatova. Tijela su bila zatrpana ispod četiri metra snijega, 75 metara udaljena od ruba šume gdje su pronađena prva dva tijela. Kod ovih nesretnika pronađene su ozbiljne ozljede: Nicolasu je lubanja bila smrskana, Zolotarevu bila su polomljena rebra, a Ludmila je nađena bez jezika i s polomljenim rebrima. Uz tako grozne ozljede, nije bilo niti traga modricama ili ogrebotinama na tijelu.
Ovo četvero bilo je bolje odjeveno od ostalih. Da su zadnji poginuli bilo je jasno i po tome što su nosili odjeću onih koji su umrli prije njih. Sva odjeća bila je kontaminirana visokom raznim radijacije.
Jedini zaključak istražiteljskog tima je bio da je "nepoznata sila" uzrokovala njihovu smrt. Kobni prijelaz nazvan je po Dyatlovu, a nakon incidenta pristup je bio godinama zabranjen za javnost. Slučaj je bio zatvoren.

Što se zapravo dogodilo te noći?
Tek devedesetih godina, ponovno se počelo "njuškati" po zatvorenim slučajevima, pa je i ovaj ponovno došao pod lupu javnog interesa. Tada su pronađena svjedočanstva drugih planinara i mještana, koji su u vrijeme nestanka Dyatlove grupe na nebu viđali blještave leteće objekte.
Jedan od razumnijih zaključaka bio je da je grupa bila žrtvom lavine. Ta bi teorija objasnila zašto su istrčali iz šatora, te neke ozljede, ali nikako ne objašnjava zašto se grupa razdvojila, niti radijaciju u odjeći.

Naviše se sumnja na vojne eksperimente. Jedini preživjeli, Yury Yudin kojeg je spasilo slabo zdravlje, kaže da je među stvarima koje su nađene na mjestu nesreće bilo nekih koje nisu pripadale njegovima kolegama: komad odjeće koji je nalikovao vojnoj odori, jedna skija te naočale. Također, tvrdio je Yury, vojska je istragu započela 14 dana prije nego li su tijela pronađena. Da su nesretni izletnici bili žrtvom nekog vojnog eksperimenta koji je pošao po zlu, bilo bi jasno porijeklo visoke razine radijacije. Naravno, vojska nikada nije potvrdila takve informacije, pa smrt devetero mladih ostaje misterijem.

Ulje na vatru dolijevaju neki drugi svjedoci i činjenice. Unutrašnji organi stradalih nestali su nakon obdukcije, svjedoci govore im je koža bila neobično tamna i narančasto-smeđe nijanse. Vjeruje se i da su bili oslijepljeni, budući da su pokušavali zapaliti vatru zelenim granama koje su brali sa stabala iako je oko njih bilo dovoljno suhog pruća.
Preživjeli Yuri Yudin kaže, da može Bogu postaviti tek jedno pitanje, pitao bi ga što se te noći dogodilo njegovim prijateljima.

22.09.2010.

APOKALIPSA 2013 !? : Sunceva superoluja ?


Apokalipsa 2013.: Sunčeva superoluja paralizirat će život na Zemlji

Foto: NASA

ZNANSTVENICI su jučer upozorili kako bi se ogromna eksplozija Sunčeve energije mogla dogoditi u roku od tri godine, a ona bi paralizirala život na Zemlji.

Strahuju da bi se superoluja mogla dogoditi 2013. godine, te bi izazvala kaos na Zemlji. Ta katastrofa koja se događa samo jednom u stoljeću "ugasila" bi električnu mrežu na Zemlji, prizemljila zrakoplove, onemogućila opskrbu hranom, a srušio bi se i internet. Zahvaćeno bi bilo sve od zamrzivača pa do navigacije u automobilima, piše The Sun. 

2013. godine Sunce ulazi u kritičnu fazu ciklusa

Velika Sunčeva superoluja Zemlju je posljednji put pogodila 1859. godine. Ona je tada izazvala veliku štetu u Europi i Americi kada su spaljene komunikacijske žice na oba kontinenta. Prijetnja je toliko velika da je zbog nje jučer britanski ministar obrane Liam Fox sazvao hitnu konferenciju na kojoj je tražio da znanstvenici izrade strategiju obrane od te katastrofe.

Znanstvenici tvrde kako će Sunce 2013. godine ući u kritičnu fazu svoga ciklusa. Posljednja Sunčeva oluja dogodila se 1989. godine te je isključila elektrane u kanadskom Quebecu.

02.09.2010.

NLO viđen iznad San Francisca

Stanovnik San Francisca u blizini doline Noe, prelijepog grada u američkoj saveznoj državi Kalifornija, nedavno je detaljno opisao kako je na nebu vidio grupu NLO-a

Dogodilo se to 10. lipnja ove godine, a svjedok kaže kako su NLO-i formirali oblik slova V. Kaže kako je jedna strana toga slova V bila izdužena, a zatim su se svjetla koja su napravila slovo V ugasila.

"Kako se formacija svjetala lagano klizila po nebu, dio koji je sačinjavao izduženi dio slova V rastavio se od ostatka svjetala. Naglo se počeo okretati obrnuto od smjera kazaljki na satu, strelovito krenuo prema nebu i nestao", kaže svjedok.

Ostatak svjetala zatim je izblijedio, a na nebu je ostao samo dio svjetala koja su formirala normalno slovo V, a zatim je potpuno izblijedio i nestao, kao kad ugasite polako svjetlo s regulatorom jačine.

Sve je to trajalo oko desetak sekundi, potvrdio je svjedok koji je uvjeren da sve to što se događalo na nebu iznad San Francisca nema nikakve veze s bilo kakvom poznatom ljudskom tehnologijom.

Preuzeto sa : net.hr
25.08.2010.

Hotel u Arizoni u kojem su gosti mrtvi već godinama

www.hauntedhouses.com
 • www.hauntedhouses.com

Gosti hotela Copper Queen Hotel u gradu Bisbee u američkoj saveznoj državi Arizona otkrili su u knjizi utisaka na recepciji svoja paranormalna iskustva koja su doživjeli na tom mjestu

Brojni gosti hotela žalili bi se da im smeta čudno lupanje u noći ili da im stvari misteriozno nestaju iz ormara i ladica, ali ne i hotelski gosti širom svijeta koji odsjedaju u Copper Queen Hotelu, starom rustikalnom hotelu koji se može pohvaliti da je hotel s najduljim 'stažom 'u Arizoni.

Copper Queen opsjedaju duhovi ili barem tako tvrde njegovi vlasnici, a to su potvrdili i brojni gosti koji su tijekom godina odsjedali u njemu. Oni tvrde da su čuli misteriozne glasove, čudne zvukove i mirise, a neki su vidjeli i predmete kako lebde. Za mnoge je mirna noć u tom hotelu zapravo veliko razočarenje, jer očekivanja, su, s razlogom, velika. U hotelu, vjeruje se, stalno obitavaju tri duha.

Recepcionar kaže da je čuo ženski gals jedne noći dok se vozio liftom između trećeg i četvrtog kata iako je on bio potpuno sam u njemu, a kune se da je jednom vidio ključ od sobe kako lebdi u zraku.

Jedna od gošći hotela Tina LaVon napisala je kako je pokušala fotografirati u hotelu ali joj je fotoaparat stalno javljao da nema memorijsku karticu iako je, tvrdi ona, kartica sigurno bila u njemu. U hotelu je bilo čudnih telefonskih poziva te čak i kontakta - tapkanja po ramenima,

Drugi gosti tvrde da su čuli čudna šaputanja, nekima se misteriozno odjednom ispraznila baterija u mobitelu... Nekima su kovani novčići nestali sa stola iz sobe, a legenda kaže da je to djelo najmlađeg duha Billyja koji je davno umro u obližnjem San Pedru. Neki gosti čak tvrde da su ga vidjeli kako skače po kaučima u lobiju.

Nakon svih ovih iskustava teško da se može naći netko tko će reći kako je sve to čista izmišljotina.

Tekst preuzet sa : www.net.hr
25.08.2010.

Kineski astronom tvrdi da će se svemirci pojaviti 2011.

NLO-i bi se mogli pojaviti već sljedeće godine, ili godinu dana kasnije, tvrdi poznati kineski astronom Wang Sichao.

Samo proteklog mjeseca NLO-i su primijećeni u četirima kineskim regijama, a navodni NLO koji se pojavio u Hangzhou, glavnom gradu regije Zhejiang, digao je na noge zračnu kontrolu nad istočnom Kinom. Kasnije se tvrdilo da nije bila riječ o NLO-u, nego o privatnom zrakoplovu, no još uvijek nitko sa sigurnošću ne može potvrditi o čemu se zapravo radilo.

Iako poznati britanski astrofizičar Stephen Hawking tvrdi da bi 'susret s izvanzemaljcima mogao imati loše posljedice za čovječanstvo i da je bolje da pazimo', Wang kaže da je prerano donositi bilo kakve zaključke. On je, između ostalog, uvjeren da će se izvanzemaljci pojaviti već dogodine, te da nitko više neće moći opovrgnuti njihovo postojanje.

Wang također poziva znanstvenike da stvore naprednije i bolje teleskope kako bi mogli promatrati NLO-e, koji se obično ukažu na nebu tek na nekoliko sekundi.
18.08.2010.

Iz putničkog aviona snimio NLO

Putnik koji je putovao na letu iz Rio de Janeira iznad tog je brazilskog grada mobitelom snimio čudnu letjelicu za koju vjeruje da je NLO

Muškarac koji je iz aviona snimio fotografije putovao je na odmor, a čudnu letjelicu na nebu snimio je kad se avion nalazio u blizini Rio de Janeira.

Isti NLO je također vidjelo nekoliko putnika koji su rekli da je ta čudna letjelica prvo sličila na svjetlosnu kuglu i da je oblikom podsjećala na nogometnu loptu. Fotografije su snimljene mobitelom u srijedu 14. srpnja ove godine u 15.40 sati.

Osim toga treba reći kako je nekoliko putnika povikalo u strahu jer im se učinilo da se avion previše približio tom nepoznatom objektu, pa su se pobojali da će se sudariti.

Prema izjavama putnika NLO se na nekoliko trenutaka izgubio u oblacima, ali je nastavio slijediti zrakoplov na otprilike dvije minute.
Nakon ovog "zračnog incidenta" čeka si i mišljenje stručnjaka, a uz to će važnu ulogu ulogu imati i piloti spomenutog aviona.
10.08.2010.

Tajno drustvo - Skull and Bones

Tajna društva odgajališta američke elite

Prošlog su se mjeseca na američkim sveučilištima na osebujan način regrutirali novi članovi tajnih društava: kakve su zaista organizacije iz kojih dolaze američki predsjednici, senatori i špijuni...

Tajna društva povezana su i s nedavnim skandalom oko ostavke direktora američke Centralne obavještajne agencije (CIA-e) Portera GossaTajna društva povezana su i s nedavnim skandalom oko ostavke direktora američke Centralne obavještajne agencije (CIA-e) Portera Gossa Prošlog mjeseca kampusom američkog sveučilišta Yale kružile su spodobe u crnim kukuljicama s bijelim maskama. One su bez glasa vodile studente povezanih očiju prema svojim kriptama, monumentalnim građevinama bez prozora, opasanim ogradama i odvojenim od vanjskog svijeta. Bilo kojem strancu to je djelovalo kao scena nekog mističnog obreda iz filma, ali studenti su dobro znali o čemu se radi: na Yaleu je, naime, kao i svake godine, počeo proces inicijacije u tajna društva. Sveučilišna su tajna društva gotovo nepoznata izvan SAD-a, ali u posljednje su se vrijeme našla u središtu pozornosti svjetskih medija zbog nekoliko skandala. Prošlog je mjeseca na naslovnici dnevnog lista Wall Street Journal objavljen članak u kojem je javno rasvijetljeno pismo o krađi lubanje indijanskog poglavice Geronima, koju su za vrijeme I. svjetskog rata otuđili pripadnici najpoznatijeg američkog sveučilišnog tajnog društva Skull and Bones (Lubanje i kosti). Iako špekulacije o krađi Geronimove lubanje postoje već dvadesetak godina, ovo je prvi put da su objavljeni dokazi koji direktno inkriminiraju to tajno društvo.

Stvar je utoliko osjetljivija što su članovi društva Skull and Bones vrh američke elite, dok je Geronimo slavljen kao simbol zadnjeg otpora Indijanaca ekspanzionističkoj politici SAD-a u 19. stoljeću. Tajna društva povezana su i s nedavnim skandalom oko ostavke direktora američke Centralne obavještajne agencije (CIA-e) Portera Gossa. On je bio član društva Book and Snake (Knjiga i ključ), a poznato je da su ključni ljudi u američkoj obavještajnoj zajednici redovito bili članovi nekog tajnog društva. To se odnosi i na Georgea Busha, oca sadašnjeg predsjednika, koji je bio direktor CIA-e potkraj 70-ih, a zatim i sam postao predsjednikom. Fenomen tajnih društava odnedavno je sve više prisutan i u popularnoj kulturi. Radnja filma “Tajno društvo” ("The Skulls") iz 2000. godine temelji se na društvu Skull and Bones, koje je javnosti prikazano kao jedna od najmoćnijih organizacija u zemlji s nevjerojatnim političkim utjecajem i basnoslovnim bogatstvom.

Tri godine poslije, u izbornoj utrci Georgea W. Busha i Johna Kerryja za mjesto predsjednika SAD-a, otkriveno je da su obojica bili članovi društva Skull and Bones dok su bili na studenti na Yaleu. Upitani o pojedinostima, obojica su odbili komentirati aktivnosti društva te su izjavili da su priče o moći tajnih društava prenapuhane. Ipak, s imenima poput Skull and Bones, Scroll and Key (Svitak i ključ) i Wolf’s Head (Vukova glava), čudnim obredima i vezama koje sežu od najvećih investicijskih bankara na Wall Streetu, preko senatora, pa sve do poznatih glazbenika, pisaca, novinara, pa i sveučilišnih profesora, tajna društva pravi su zalogaj za ljubitelje misterija. Jedno od prvih sveučilišnih tajnih društava u SAD-u bilo je društvo Phi Beta Kappa (od grčkih slova fi, beta, kapa) na koledžu William and Mary u saveznoj državi Viginiji, osnovano 1776. Phi Beta Kappa zamišljeno je kao društvo za “promicanje i uvažavanje izvrsnosti” i u njega je svake godine primljena tek nekolicina najboljih studenata. Tri godine poslije društvo se proširilo i na Harvard i Yale, a do 1830. u mreži Phi Beta Kappa sudjelovalo je sedam sveučilišta, a 1832. , nakon što je Phi Beta Kappa prestalo biti tajna organizacija i počela objavljivati imena svojih članova, dvojica studenata sveučilišta Yale, William Huntington Russell i Alphonso Taft (otac američkog predsjednika Williama Howarda Tafta) osnovali su danas najpoznatije sveučilišno tajno društo: Skull and Bones (Lubanja i kosti). Deset godina poslije nekolicina studenata na Yaleu koji nisu bili primljeni u Lubanje osnovali su vlastito tajno društvo, Scroll and Key (Svitak i ključ), a tako je osnovano još nekoliko društava.

Društva su se osnivala i na drugim sveučilištima, od kojih možemo izdvojiti Cloak and Dagger (Plašt i bodež) na sveučilištu Georgetown u Washingtonu, i Sphinx (Sfinga) na koledžu Dartmouth, ali njihov značaj s godinama opada. Na Harvadu su se, za razliku od toga, udomaćili takozvani finalni klubovi, čije članstvo nije tajno, a na Princetonu su se pojavili klubovi za objed, koji u svoje redove primaju oko 75 posto svih studenata, pa po nekima gube svoj elitni šarm. Danas se pod pojmom “sveučilišno tajno društvo” uglavnom podrazumijeva osam tajnih društava na Yaleu koja imaju i vlastite kripte, gdje se njihovi članovi sastaju dva puta tjedno. Svako od osam drevnih tajnih društava ima petnaestak članova, koji su svi studenti četvrte godine. Do ranih 90-ih primali su se samo muški članovi, ali danas sva društva primaju i žene. Budući da aktivnosti društava počinju u rujnu zajedno s početkom akademske godine, članovi se biraju potkraj proljetnog semestra njihove treće godine studija.

Nitko zapravo ne zna na koji način generacija koja odlazi bira generaciju koja će ih naslijediti. Ipak, kod ozbiljnijih društava s dugom tradicijom nastoje se pronaći najbolji, najpopularniji, najtalentiraniji i najuspješniji studenti koji će sutra biti lideri u poslu kojim se budu bavili. Ne postoji nikakav proces aplikacije, formulari, ni eseji - novo članstvo izravno biraju isključivo dosadašnji članovi. Ipak, većina društava ima i proces intervjua, gdje se mogućim novim članovima dostavlja zapečaćena omotnica ispod sobnih vrata te ugovara sastanak s trenutačnim članovima. Budući da se društva sastaju svakog četvrtka i nedjelje navečer cijele godine, vrlo je važno odabrati studente koji će moći zajedno djelovati šezdesetak sastanaka. Nakon završnog odabira studenata drugog tjedna u travnju organizira se Tap Week (“tjedan tapšanja”), kad se studenti iniciraju u redove društva. Sam proces inicijacije dobio je naziv tapping (“tapšanje”) zbog svoje povijesti. U 19. stoljeću ponude za članstvo bile su javne, tako da su svi studenti znali tko je primljen u koje društvo, a sama ceremonija odvijala se u glavnom parku sveučilišta. Budući da su društva s vremenom postajala sve moćnija , neki studenti postajali bi frustrirani kad ne bi uspjeli “upasti” u “dobro društvo”, pa je proces postao diskretan. Na Tap Day (“dan tapšanja”), stariji bi student prišao odabranom novom članu kad bi ga vidio negdje na kampusu, te ga u prolazu potapšao po ramenu, pitajući: “Skull and Bones. Prihvaćaš ili odbijaš?” Student bi tiho odgovorio i tako prihvatio ili odbio postati član društva.

Takav postupak zadržao se i danas, a nakon prihvaćanja postoji i obred inicijacije u kojem stariji članovi dolaze po nove, odjeveni u crne kukuljice, vezuju im oči, te ih vode do njihove kripte, nakon čega se ne zna kako se proces nastavlja. Okosnica tajnih društava su sastanci koji se održavaju dvaput tjedno u njihovim kriptama. Na kampusu postoji osam kripta, koje su građevine bez prozora, a najčešće imaju i kat, te nekoliko razina podzemnih prostorija. Naziv “kripte” (engl. tombs, doslovno “grobnice”) zgrade su dobile upravo zbog izoliranosti od kampusa (ograđene su metalnim ogradama ili kamenim zidovima), te karakteristične arhitekture bez prozora. Iako im je unutrašnjost nepoznata široj javnosti, neki tvrde da se u njima nalaze razne prostorije s umjetninama, blagavaonice, pa čak i bazeni! O moći tajnih društava dobro govore i njihova financijska izvješća: većina tajnih društava ima zaklade vrijedne oko 2 milijuna američkih dolara; Skull and Bones navodno ima oko 5 milijuna, a Scroll and Key čak 8 milijuna dolara na računu.

Tim novcem financiraju se razne funkcije za članove društva, a neka čak daju studentima i stipendije. Ipak, tajna društva poznata su upravo po bivšim članovima, pogotovo po onima iz samog vrh američkog biznisa i politike. Na listi se mogu naći i direktori CIA-e te osnivači megakompanija poput globalne kurirske službe FedEx, financijskog diva Morgana Stanleyja i časopisa Time, prvog news tjednika u zemlji. Društvo Scroll and Key na svojoj pak listi ima tri državna tajnika, dva nobelovca, poznate pisce, redatelje, glumce i kompozitore te nekoliko sudaca Vrhovnog suda. Ostala društva imaju po nekoliko sveučilišnih rektora, biznismena te direktora državne uprave.

Liste poznate javnosti nisu potpune te se sluti da i drugi važni ljudi iz javnog života pripadaju nekom od tajnih društava. Mreža bivših članova stoji na raspolaganju trenutačnim članovima pri dobivanju posla ili bilo kakve druge pomoći, tako da je na primjer George W. Bush navodno postavio jedanaest članova svog bivšeg društva na ključne pozicije u američkoj vladi. Odnos prema tajnim društvama na kampusu sveučilišta vrlo je kontroverzan. Ljudi izvan društava napadaju ih zbog njihove moći i povezanosti, a članovi društava sve te napade pripisuju ljubomori. Kako god bilo, tajna društva - poznata svima, pristupačna samo odabranima - ostat će dio elitne američke kulture i meta raznih urbanih legendi. I dok se vanjski svijet bude očaravao pričama o uroti moćnika i globalnoj eliti, kripte će udomljavati sljedeće generacije predsjednika, senatora i nobelovaca. OKVIRI Najutjecajnije tajno društvo iz kojeg je došao i Bush Čak trojica američkih predsjednika, 30-ak senatora i zastupnika, desetak veleposlanika, te nekoliko sveučilišnih rektora bili su članovi Skull and Bonesa, najutjecajnijeg i najstarijeg od osam tajnih društava na Yaleu. Tajno društvo Colea Portera Tajno društvo Scroll and Key osnovano je na Yaleu 1842. godine. Među najpoznatije članove tog društva spadaju jazz glazbenik Cole Porter, bivši državni tajnici Cyrus Vance i Dean Acheson. Acheson i Porter su bili cimeri i poznato je da se Porter povukao sa sveučilišta prije kraja studija da bi Acheson mogao diplomirati.

Od ostalih slavnih Amerikanaca, članovi Scroll and Keya bili su i urednik međunarodnog izdanja Newsweeka Fareed Zakaria te karikaturist Gary Trudeau. Krađa Geronimove lubanje Priče da su Geronimovu lubanju ukrali članovi društva Skull and Bones spominju se u tajnoj knjizi o povijesti društva namijenjenoj samo članovima, koja je 80-ih dospjela u ruke javnosti. Članovi društva odlučno su opovrgavali da se to dogodilo. Ipak, jedan je novinar u arhivi na kampusu sveučilišta Yale nedavno otkrio original pisma iz 1918. godine u kojem se spominje krađa lubanje. U pismu se spominje kako su članovi društva ukrali lubanju Geronima iz njegova groba blizu utvrde Fort Sill u američkoj saveznoj državi Oklahomi te je prenijeli u kriptu društva kako bi bila na sigurnom. Stvar postaje utoliko zanimljivija što je te godine u bazi Fort Sill na dužnosti bio Prescott Bush, član društva i djed sadašnjeg američkog predsjednika Georgea W. Busha te se pretpostavlja da je on najvjerojatnije bio jedan od šestorice članova koji su otuđili lubanju. Najprogresivnije društvo Book and Snake je vjerojatno najprogresivnije od tajnih društava na Yaleu - poznato je po tome da je prvo primalo pripadnike manjina i žene. Kao članove traži najaktivnije i najdarovitije studente. Među poznatije članove društva Book and Snake spada novinar Washington posta Bob Woodward, koji je razotkrio aferu Watergate i praktički srušio predsjednika Richarda Nixona.

14.07.2010.

Iluminati

            http://egolpio.files.wordpress.com/2009/07/illuminati_pyramid.jpg
CRNO PLEMSTVO, ILUMINATI
 
    Red Iluminata osnovao je Adam Weishaupt, rođen 6. februara 1748. u Ingolštatu u tada nezavisnoj državi Bavarskoj. Vodi poreklo iz jevrejske familije koja je prihvatila hrišćanstvo. Bio je profesor na Katedri za prirodni i kanonski zakon univerziteta u Ingolštatu. Oko 1768. godine, Adam Weishaupt je počeo sakupljati velike količine spisa pomoću kojih je nameravao osnovati vlastitu akademiju za učene ljude. Posebno se zanimao za okultizam i bio je fasciniran piramidom u Gizi, koja će postati kasnije osnova poznate piramide moći, simbolom njegovog Reda. Veruje se da ga je već tada vrlo uticajna familija Rotšild privolila da joj pomogne u planovima vladanja svijetom.
    Weishaupt je od tog trenutka počeo sa planovima 'transformacije' ljudske rase i kreiranju novog svetskog poretka.Tako je 1.aprila 1776. osnovao red Iluminata. Ime Iluminati je preuzeo od prevedenog naziva starog španskog kulta ' alumbrados'.Članovi ovog kulta verovali su da primaju znanje sa onog sveta.Iluminatus znači 'prosvetljeni', onaj koji vlada pomoću razuma, oslobođen od mraka u kojem ljude drži organizirana religija. Wieshaupt je u početku oko sebe okupio oko dve hiljade plaćenih sledbenika kojima je obećao svjetsku moć. To su bili pripadnici tadašnje intelektualne elite, iz sveta književnosti, nauke, ekonomije. Weishaupt je uložio mnogo truda kako bi se na fakultetima odgajali budući članovi Iluminata, koji su bili pogodni za njegove ciljeve. Stoga bi odabrani i talentirani učenici dobili stipendije za takvu obuku.         Glavni cilj Iluminata je bio ukidanje monarhije, privatnog vlasništva, patriotizma, institucije braka i svih religija. Svima koji rade ka tom cilju bila su dozvoljena sva sredstva na korišćenje, a regrutovanje novih članova bio je lak posao. Ubrzo nakon osnivanja, Weishaupt je shvatio kako je najbolji put za sprovođenje svojih planova infiltracija članova Iluminata u masonske lože. Masoni su u to vreme bili polutajno društvo sa dosta uticaja na tadašnja dešavanja i u svoje redove je takođe okupljalo elitno društvo.Infiltracija u masonske lože imala je za iluminate dve prednosti: pošto su tada za društvo masona svi znali a njihovi obredi su bili tajni, Weishaupt je računao na to da će njegovi planovi biti obavijeni velom tajnosti, ali javnost na njih neće obraćati pažnju jer je znala i navikla na masone. Drugo, pošto su mnogi masoni bili vrlo uticajni ljudi, oni bi se lako mogli iskoristiti za iluminatske ciljeve. Tako je Adam Weishaupt zajedno sa svojim drugom masonom Knigeom, regrutovao brojne iluminate iz najviših redova masona.
    I društvo Iluminata Weishaupt je organizovao hijerarhijski po klasama. Postojale su tri klase Iluminata: Nursery, koja se sastojala od Pripravnika, Početnika, Minervala i Iluminatusa minora. Druga, Masonska klasa, je sadržavala stepene Iluminatus major i Iluminatus dirigens. Treća klasa zvana Misteriji je bila podeljena u Niže (Prezbiter i Regent) i više misterije (Magus i Rex). U najnižoj klasi napredovanje se postizalo pisanjem naučne disertacije, napredovanje u srednjoj klasi je bilo slično kao i kod masona i obavljalo se određenim ritualima inicijacije, dok je za najviše klase obavijeno velom tajnosti.
    Iluminati svom cilju planetarne vlasti pristupaju tajno. Njihova metoda dolaska na svetsku vlast nije vojnim putem ni javnom pobunom, već delovanjem  iza kulisa. Iluminati nikada ne istupaju javno, oni rade tajno,  infiltriraju svoje članove u visoke položaje vlada moćnih država, koriste se podmićivanjem i ucenama visokih dužnosnika kako bi oni provodili njihovu volju. To je vladavina nevidljive ruke. Članovima iluminata nije cilj ostvariti svjetsku vladu za vreme njihovog života, već postupno obavljati pripreme i voditi svetsku politiku ka centralizaciji, sa Ujedinjenim narodima kao centrom svih operacija.
    Manipulacija medijima ovdje ima glavnu ulogu, kao i postavljanje ključnih ljudi na čelo važnih organizacija. Jedna metoda postizanja njihovih ciljeva je u teoriji zavjere poznata kao Problem-Reakcija-Rešenje.To na primeru Ujedinjenih Naroda znači sledeće, nakon 2.svetskog rata osnovan je UN kao organizacija koja će osigurati mir u svetu kroz internacionalnu politiku i "svetsku policiju". Veruje se da su iluminati bili ti koji su potaknuli svetske ratove (Problem). Svetska populacija je reagirala na te ratove (Reakcija) težnjom da se osnuje institucija koja će regulirati ratove. Stoga su iluminati kreirali Rešenje, to jest UN. Teoretičari zavera smatraju Ujedinjene narode institucijom koja će ostvariti novi svetski poredak. Već poznata činjenica da je David Rokefeler  donirao zemljište za Zgradu UN-a daje povoda raznim nagađanjima. Ujedinjeni narodi su organizacija sa svetskim uticajem. Europska unija ima istu svrhu kao i UN: ujediniti evropske države pod zajednički Ustav i valutu. Time svaka država ima manje moći koja se tako sve više sakuplja u rukama elite.    Kao prvi veliki uspeh iluminata u stvaranju novog svetskog poretka smatra se Francuska Revolucija. Tada su agenti iluminata navodno naveli ljude na pobunu i inspirisali jakobince i prosvetitelje svojim idejama.Skoro nakon Napoleonovih ratova, iluminati su uvideli da je Evropa toliko pogođena ratnim stradanjima da će prihvatiti svaku političku soluciju koja će je izvući iz krize. Veruje se da je obitelj Rotšild ta koja je organizovala Bečki kongres 1814. godine kako bi pokušala skrojiti političku kartu Evrope po svojoj viziji Novog svetskog poretka. Nakon prvog svetskog rata, osnovana je Liga naroda kao prvi pokušaj političkog ujedinjenja sveta. Tada je navodno  ruski car prozreo njihove planove i bojkotirao Ligu. Međutim Liga naroda je propala a jedan od razloga za to smatra se što nije imala stvoren način kojim bi se kažnjavale države koje su prekršile međunarodne zakone. Danas je to malo drugačije.Sud u Hagu je danas njihovo sredstvo kažnjavanja neposlušnih naroda i pojedinaca.Ujedinjeni narodi se smatraju nastavkom Lige naroda i njenih planova.
    Kao jedan od velikih svetskih vođa, ni Hitler nije pošteđen toga da se oko njegove ličnosti ispletu teorije zavere koje su povezane sa iluminatima. Smatra se da su već u vreme njegove mladosti, Rotšildovi uočili njegovu karizmu i talent. Kad je završio u zatvoru, napisana je knjiga "Mein Kampf" u njegovo ime i dana mu je puna financijska i politička podrška kako bi došao na mesto nemačkog kancelara. Neki čak i tvrde da je Hitler bio izdanak obitelji Rotšild, a progon jevreja imao je svrhu da se skrene pažnja sa ljudi koji zapravo stoje iza svega.
    Takođe smatra se da postoji veza između iluminata i  Karla Marksa.Po toj teoriji Karlu Marksu je pristupila grupa koja se nazivala "Društvom pravednih ljudi" i ona ga je navodno nagovorila da napiše "Komunistički manifest".Ta knjiga je trebala u stvari da posluži kao mamac koji će siromašno stanovništvo lako progutati.

Prema knjizi 'Verske sekte' Zorana Lukovića ciljevi iluminata su  sledeći:

 • Rimokatolicizam jezuitskog tipa jete predhodio redu, ali više nije neophodna veroispovest iluminata.
 • Unapređenje odnosa poverenja, te tolerancija između pripadnika različitih kofesija i na taj način se obezbeđuje preduslov  za nastanak jedne svetske religije.
 • Građanska i socijalna jednakost.
 • Pravilna raspodela materijalnih dobara.
 • Ravnomernije vrednovanje ljudskog rada.Racionalnije korišćenje prirodnih resusra.
 • Očuvanje životne sredine.
 • Oslobađanje ljudskih intelektualnih moći radi opšte dobrobiti.
Prema delu 'Novi svetski poredak' Per Robertsona, ciljevi iluminata učlanjenih u razne javne i tajne organizacije bili su:
 • Ukidanje privatne svojine.
 • Ukidanje nacionalnih vlada i nacionalne suverenosti.
 • Stvaranje svetske vladajuće elite.
 • Borba protiv judeo-hrišćanskog teizma.
   Običan svet verujući da se iluminati bore za socijalne reforme i građansku jednakost, masovno pristupa redu, kako duhovno, tako i materijalno. Samo su oni u najvišim redovima znali kolika se bogastva zgrću i koliko brzo se osvaja politička moć. Oni tako postaju među prvim komercijalno verskim grupama - sektama (kako ih danas zovemo).
    Njima su pripadali  komunistički šefovi – Lenjin, Trocki, Zinovjev a i Tito...

    Službeni simbol iluminata je piramida moći, koja je inače preuzeta od masona. Taj simbol predstavlja piramidu na čijem vrhu se nalazi oko okruženo svetlosnim zracima.Piramida je staroegipatski okultni simbol koji predstavlja konvergenciju prema vrhuncu prosvetljenja. U ovom slučaju taj vrhunac je "oko koje sve vidi", a zovu ga još i "trinacria". Iluminati su verovali da če najinteligentniji čovek zauzeti mesto oka i vladati pomoću apsolutne moći i razuma. Može se zaključiti kako je celokupni simbol prosvetljenja odabran zbog illuminatskih ciljeva da rasprše mit religije i dovedu svetlo uma i znanosti. Iako je prvi i najvažniji cilj iluminata bio svetska dominacija, oni su imali i druge aspiracije. To su bile transcendentalna iluminacija (oslobađanje uma od svih ovozemaljskih okova), besmrtnost, te apsolutno znanje i moć.  Da bi to postigli, intenzivno su proučavali stare magijske spise i bavili se metodama astralne projekcije. Američki dolar je čisti primer kako se iluminati služe simbolima i magijom u svojim namerama ka uspostavljanja apsolutne planetarne moći. 
    Američki dolar je simbol farisejsko-lihvarske internacionale i praktično sredstvo kojim planeri Novog svtskog poretka uspostavljaju planetarnu vlast.Novčanica od jednog dolara je ugaoni kamen u piramidi svetske monetarne vlasti.Stvorena je po zamisli teozofa Sergeja Makronovskog, a naručena od potpredsednika SAD, masona Henrija Valasa.Simbolička osnova zelene novčanice preuzeta je od Iluminata koje je osnovao Adam Vajshaupt.njegove ideje rado su prihvatili i širom sveta  razvili farisejski bankari i masoni.Centralni simbol na desnoj polovini novčanice je 'američki' orao (velika slika dole) koji nosi štit sa trinaest pruga.U desnoj kandži orao drži maslinovu ili po nekima bagramovu  grančicu sa trinaest listova i trinaest pupoljaka.Bagrem je sveto  drvo na grobu Hirama, graditelja Solomonovog hrama i navodnog osnivača masonerije.Simboliše trajnost masonske tradicije i posedovanje moćnih tajnih znanja.U levoj kandži orao nosi trinaest strela.One simbolišu snagu kroćenja, porobljavanja ili uništavanja nepokornih naroda ili pobunjenih podanika.Svaka od trinaest strela preti jednom od trinaest nizova cigala u piramidi pokorenog čovečanstva.Piramida je predstavljena na levoj polovini novčanice.Orao u kljunu drži traku sa latinskim izrazom od trinaest slova, E Pluribus Unum - Iz Mnoštva Jedno.Ovo predstavlja osnovno masonsko geslo.Naime, da bi se vlast lakše ostvarila neophodno je jednoobrazno suziti raznoliko bogatstvo mnogih naroda.Na svim tačkama sveta pije se koka kola i jede fast food, reklamama nametnuto običnom svetu.Svuda haraju američki filmovi i njihove fabrikovane vesti.Smućeni ljudi batrgaju se uhvaćeni u farisejsku mrežu.Lihvarski bankari ih zadužuju zelenim novčanicama bez pokrića, a nadnacionalne kompanije pljačkaju.Zatupljivanjem svetskih razmera (KONTROLA UMA I Ljudi, je sledeća tema) proizvodi se bezoblična masa poslušnika u kojima se brišu bogolika svojstva čoveka.    Iznad glave orla lebdi kruna - Davidova zvezda sastavljena od trinaest masonskih petokraka,One simbolišu magijsko pomirenje suprotnosti, Kako je gore, tako je i dole.Pitate se zbog čega se simbolika na dolarskoj novčanici oslanja na Judin i farisejski broj trinaest? U širem smislu on označava nesklad i nepotpunost ovoga sveta i naroda koji ga nastanjuju.I tu se sada farisejski masoni javljaju kao 'spasioci'.Oni proturaju ideju da se jedino pod njihovom svetskom nadvladom mogu izbeći opasnosti na koje ukazuje Judin broj.
    Na levoj polovini novčanice simbolički je prikaz  'novog svetskog poretka'. Dat je u obliku zaravljene piramide nad kojom, u bleštavoj svetlosti, vlada izdvojeni trouglasti vrh sa svevidećim okom masonskog božanstva - Velikog Arhitekte Univerzuma.Time je jasno naglašeno na kog boga se odnosi geslo sa središta zelene novčanice, In God We Trust (Mi verujemo u Boga). To nije vera u živoga Boga, nego u mrtvi kosmički princip.
    Zaravljena masonska piramida sastavljena je od trinaest nizova cigala.Svaka cigla označava pojedini narod ili državu sa njenom monetom.Iznad piramide je trouglasto oko, a nad njim stoji latinski natpis od trinaest slova, Annuit coeptis - koji ističe da je 'izabrana klasa' predodređena da vlada svetom.Era farisejske vlasti data je još jednim izrazom koji je upisan ispod piramide, 'Novus ordo seclorum' - Novi svetski poredak.Težnju za svevlašćem potvrđuje i engleski natpis pri dnu novčanice, The Great Seal - Veliki Pečat.On simboliše gospodarstvo koje imaju posednici pečata nad bogatstvima, uslugama i radnom snagom celog sveta.
13.07.2010.

Masonerija !

Napokon sam se sjetio da Vam pisem o Masoneriji , mojoj omiljenoj temi :

Faraonski policijski sustav  i špijunske službe je bio takav da za više od 400 godina (gotovo 500) ni jedan ustanak robova nije uspio! Mada je bilo mnogo različitih potlačenih naroda - pod okrutnom faraonovom sotonskom vlašću! Zato trebate shvatiti veličinu sukoba JHVH Boga - kroz svoga predstavnika - Mojsija s faraonom kroz njegova predstvanika - poglavare vračeva Egipta - Janesa i Jambresa. Nije to bila obična bitka... nakon 500 godina tiranije nad robljem, samo je jedan narod izišao iz Egipta - potomci Abrahama (Ibrahima - Mir neka je na njega i potomstvo njegovo! ) - sinovi Izraela... sve to ima veze s temom koju ovdje razvijamo i sa svijetom u kojem MI danas živimo.

Faraon je imao mnogo loža po Egiptu, u tim su ložama bili ugledni ljudi, lokalni niži i viši svećenici te predstavnici vlasti itd. međutim, faraon je imao i jednu, vrhovnu, tajnu ložu, u kojoj su bili samo najviši svećenici, faraon i faraonovi glavni generali i svajetnici, ujedno i najbogatiji i najutjecajniji ljudi Egipta. Oni su upraljali ostalim ložama. Tu počinje naše putovanje, tj. priča. Faraonova vlast se temeljila na - strahu, sujeverju i poniženju naroda. Na totalnoj policijskoj državi, špijunaži i njuškanju podanika, na tajnim ubojstvima "sumnjivih" i na obmanama, lažima i falsifikatima.

Faraon je pokušao stvoriti svaršenu policijsku državu. O ovomu imate i vrijedne knjige svjetskih imena...  drevni Egipat je u stvari bio jedan veliki, strašni konc-logor! Kroz svo vrijeme povijesti od onih dana, stalno se provlačile tajne udruge 'grupe' lože... čak i unutar rimoktaoličke crkve, unutar islama, unutar  svih rasa i naroda. Obnovom javnog rada (zapamtite da su oni i do tada postojali, samo nisu smjeli tako glavu dizati, zbog moći Crkve) masonerije pod kraj 18. stoljeća, tj. 1776 godine. dolazi i do njihova uvlačenja u kraljevske dvorove, u umjetničke krugove, u crkvu, politiku... među znanstvenike. A cijeli sustav obnovljene masonerije nije ništa drugo nego - preslikani egipatski, vračarski, sotonistički sustav faraonove sotonske diktature i faraonovih planova o savršenoj totalitarnoj državi - VELIKOJ TAMNICI!

Masonerija je organizirala i francusku revoluciju, 'bratstvo' je organiziralo i uspostavilo Sjedinjen Države Amerike. Samo, onda je masonerija još bila većinski u rukama - bijelih ljudi i iz kršćanskih korijena. Međutim, poslije 1840 u Sjedinjenim Državama, počinje naglo uvlačenje  - Kazara (samozvanih "židova" u masoneriju) i počinje izopačivanje i samog masonskog sustava- u korist kazarskog, azijskog plemena, koje je u 8. stoljeću poslije Krista prihvatilo judaizam i tako  pokušalo preuzeti i židovski identitet. S druge strane u masoneriju prodiru jezuiti iz rimokatoličke vjersko-političke institucije. Sve će to stvoriti BORBU tjekom 19. stoljeća i oštru borbu frakcija za nametanje svoga NOVOG SVJETSKOG PORETKA tjekom 20.  stoljeća. Posljedice te borbe će biti izvanjski vidljive u strašnim ratovima, razaranjima, pustošenjimja, zločinima... jer masonstvo je utemeljeno na početku povijesti ovoga svijeta, i to od strane Kaina - koji je zaklao brata svoga - Abela! Masonerija je utemeljena na bratoubojstvu i zločinu! I to je put masonerije kroz sve vjekove i milenije njihove pobune protiv božanskog poretka, u uzaludnom pokušaju da nametnu svoj NOVUS ORDO SECLORVM.( u značenju.  a new order has begun)  Ovo imate i na američkoj novčanici - jednom dolaru - pročitajte značenje.  http://www.foreign-money.com/dollar-bill.html

Sveti broj masona je - 13. ujedno i sveti broj - Kazara, odnosno - "židova". Tajni kodni broj masona je - 666 a to je i broj Starozavjetnog Izraela ... i židova kao naroda! Salomon je iz stranih kraljevstava dobivao ... godišnje... 666 'atlanata zlata'.  neki me ljudi pitaju, "pa postoji li danas jedna tajna, središnaj loža za sav svijet"? kažem im: Ne postoji. Jer postoji nekoliko centara koji se bore za prevlast. Da postoji jedna centralna loža - već bi oni uspostavili svoj NWO. Postoji borba između- vatikanske masonerije i židovske masonerije, pravoslavne masonerije i islamske masonerije, kineske i indijske masonerije... tajna islamska (arapska) masonerija se zove - Arabela. I tu su svi kraljevi, prinčevi,  zapovjednici vojski, bogataši i medijski moguli. Iran tu ima samo promatrače, jer Iran ima svoju tajnu vlast... od Arapa ejdino Sirija također nije potpuno u Arabeli, jer je gnjevna na arapsku neslogu, te više surađuje s Iranom i Rusijom. Ali iam svoje predstavnika u Arabeli. Ti predstvanici ne mogu sudjelovati na svim nivoima odlučivanja, jer nisu 'punopravni članovi'. Žuta rasa ima i razvija jedinstvenu organizaciju, kojom predsjedaju - Kinezi... a Japan za sad ima svoju tajnu vlast, ali je svijestan da mora  makar na nivo 'promatrača' surađivati s kineksom masonerijom, koja je moćna i ... opasna. Indija ima svoju glavnu tajnu ložu... u istoj su i predstavnici drugih  naroda tj. 'bratskih' loža -  naroda koji su pod Indijskim utjecajem u regiji.

Naravno, najjače masonske organizacije su - prožidovska, provatikanska, pro WASP i ruska. U provatikanskoj je i WASP loža, tj. u suradnji, mada i međusobnim lažima i nepovjerenju. (Zato papa putuje u Sjedinejen Države, malo 'poboljšati' suradnju i 'ozgladiti' stvar, jer se priporemaju veliki događaji... pa ...) Ruska masonska sila Nove Rusije izrasta iz pravoslavnog habitusa - i postaje sve snažnija, iznutra sve organiziranija i prema vani sve odlučnija i jača. Sad... Indija je stala uz Rusiju... svrstala se... to nešto govori, da je na tajnom nivou - postignut neki dogovor. Indija nešto dobiva ako bude vejrna Rusiji... što Indija dobiva....? Možda- natrag svoju nekdašnju pokrajinu... Pakistan? A to odgovara i Iranskoj tajnoj vlasti... jer Iranu priopada sjeverni dio Pakistana, koji je otet ratom od Perzije. Tako vidite kako se stvaraju 'osovine'? Ne na temelju javno proklamiranih ugovora i pričica na TV. za goyime! Što dobiva Rusija? Dobiva osiguran južni bok, Indijskog ocena - kroz snažno naoružavanej Indije najmodernijim oružejm i sofisticiranim sustavima... te zajedničkom izgradnjom najubojitijeg i najpreciznijeg raketnog arsenala... upravo zato da s juga udalji (po potrebi  ratom) ... pomete židovsku (američku) masoneriju... Iran za lojalnost Rusij, moguće dobije natrag i svoju nekadašnju pokrajinu (otetu Rusko - perzijskim ratom od Irana, u 19. stoljeću) - Azerbejdžan.

Što u svemu mogu dobiti Arapi?(ali o ovome posebna tema)

Uglavnom, suvremeno masonstvo se toliko razvilo, kao neki RAK čovječanstva... metastaze zla. Nemate danas ni jednog državnika, ministra ili uglednog profesora ili znanstvenika - da nije uvučen u to ZLO, inače... ne bi mogao biti ni na kakvoj javnoj poziciji. Fokusiram se na- Hravstku i Zagreb. Pogledajte oko sebe. Što vidite? TKO JE NA VLASTI? Neki obični, pošteni čovjek? Ili najgori ološ- prepariran kroz masonska ponižanja loža - za bespogovorno izvršavanje što mu se odredi? Znate li vi, da su većina hrvatskih viđenijih političara članovi loža, ili - prožidovskih, ili propapskih? A glavna loža za Hrvatsku, naravno, propaska, nije u Zagrebu, nego u - Beču! A glavna prožidovska loža za Hrvastku, naravno, pogađate, opet nije u Zagrebu, nego u- Londonu! I nije tako od jučer... O ovoj temi možete čitati na OIF-u.  http://otvoreniforum.com/showthread.php?p=28068#post28068  Zlo gleda uvući 'usisat' svakog važnijeg čovjeka u društvu. od ptrofesora koji ima utjecaj na studente do - lokalnog političara, kulturnjaka ili sportaša... - pajca... jer važno je sve te staviti pod 'nadzot' (ucjenu) jedini koje oni ne mogu kupiti ni 'usisati' su istinski kršćani. Koji su daleko inteligentniji od masona i znaju sve tajne... jer su istinski kršćani - kao onda Mojsije - poslanici JHVH-a. Mi ćemo biti gospodari, a masoni naši robovi u onaj dan... kad ćemo mi (tj. naš Gospodar) suditi.  Istinski kršćani su i sad već, gospodari, jer su oni gore, a masoni su - dolje.

Sav nauk masonerije svodi se na prastare zabud ei vračanje. temeljni nauk amsonstva je:

1.) Čovjek je božanstvo, po svojoj biti, samo to božanstvo treba razvijati!

2.) Čovjek je jedini gospodar sudbine i ovoga svijeta! (zato treba lukavo i silom, ovisi od prilika, zabraniti naučavanje o jedinom Bogu - Tvrocu svijeta)

3.) Nad običnim prostim pukom (narodom) uzdižu se masoni različitih stupnjeva - i oni trebaju vladati i oblikovati društvo u smjeru - ateističkog društva u kojem bi čovjek bio na mjesto Boga, a masoni bi bili vrhovni žreci i obožavani od svjetine - kao božanski svećenici!?)

4.) Ne postoje perverzije, pederluk, lezbijstvo, pedofilija su po masonima - dobri i ispravni - samo to  ne razumije 'priprosta' 'glupa' svjetina - masa, koju zato treba kroz "prosvjetljavanje", zakone i kulturu - privikavati na "cjelovitost osobe" tj. "davanje ljubavi".

Znak Masona                                                             Sve videce oko (All seeing eye)

http://douglawrence.files.wordpress.com/2009/10/masons.jpg http://library.thinkquest.org/05aug/00158/images/allseeingeye.jpg

Novcanica americkog dolara (Nemogu staviti sliku...prevelika...pogledajte link....)

http://questionabletopic.files.wordpress.com/2008/06/one_dollar_bill_reverse-united_states_.jpg

Zadaci za Vas :

1) Nadjite sve videce oko .

2) Izbrojte strijele koje drze ova ptica (mislim orao :D ).

3) Malo uopsteno proucite ovu sliku.

Da li ste poslagali kockice...Ja jesam...AMERIKA JE DRZAVA KOJOM VLADAJU MASONI I ILUMINATI (o njima drugi put) !!!


Dollar
Dollar


13.07.2010.

Nuklearni fizicar tvrdi da se masovno prikriva postojanje NLO-a !

Nuklearni fizičar Stanton Friedman u zadnjem je intervjuu progovorio o važnim viđenjima NLO-a te tvrdi da državne vlade masovno prikrivaju postojanje vanzemaljaca, te tu urotu naziva kozmičkim Watergateom

"Nakon 53 godine istraživanja uvjeren sam da se ovdje radi o kozmičkom Watergateu. To znači da nekolicina ljudi u vodećim vladinim krugovima znaju za njihovo postojanje još od 1947. godine", rekao je Friedman koji nadalje tvrdi.
"Neki NLO-i su inteligentno kontrolirani izvanzemaljski svemirski brodovi i to je onda jedna od najvećih priča u ovom mileniju".

To nisu riječi neke poremećene osobe koja je zaluđena NLO-ima i koja traži pažnju javnosti. Friedman je 75-godišnji svjetski priznati stručnjak, a radio je i kao nuklearni fizičar za velike kompanije kao što su General Electric, General Motors, Westinghouse i Aerojet General Nucleonics. Između ostalog je radio na visoko povjerljivim programima u koje su bili uključeni zrakoplovi na nuklearni pogon, te fuzijske i fizijske rakete.

Friedman se za NLO zainteresirao 1958. i otad je na tu temu pričao na preko 700 sveučilišta širom svijeta. Kao potvrdu postojanja vanzemaljaca ističe puno slučajeva u kojima su svjedoci bili pouzdani, kompetentni očevici, a jedan je slučaj uključivao Japan Airlines.

"Boeing 747 letio je iznad Aljaske kad se susreo s nečim dvostruko većim od sebe, a taj je objekt kružio oko zrakoplova. Prijavili su to kontroli leta koja je signale NLO-a i zrakoplova vidjela na radaru. Službeno objašnjenje je bilo da se radio o Jupiteru. Pa otkad radar može uhvatiti Jupiter? To je potpuno ludo. Borimo se protiv sila zla, mogli bismo reći, a one su arogancija i ignoriranje", kaže Friedman.

Ovaj je fizičar zaslužan i za legendu o NLO-u u Roswellu. Trideset godina nakon pada NLO-a u Roswellu Friedman se susreo s članovima vojske koji su bili uključeni u prikrivanje tog događaja. Neki do njih su mu priznali svoje sudjelovanje u prikrivanju tragova razbijenog svemirskog broda i mrtvih vanzemaljaca.

"Dovoljno sam dugo tražio određeni broj ljudi, i to u doba kad nije postojao Internet, pa je to bio ogroman posao. Očekivano otpor prema prihvaćanju ovog slučaja je veći nego kao kod drugih. I to zato što je istina, tu imamo sve: tijela, olupinu, otkrivanje, prijetnju... Što više trebate od toga?", kaže Friedman koji je i dalje svjestan skepticizma koji vlada kad se spomene 'slučaj Roswell'.

"Još uvijek sam optimističan da ću u svom životu, a sad mi je 75 godina, saznati barem dio cijele priče, to da nismo sami u svemiru", zaključio je Friedman.
13.07.2010.

Pojavili se impresivni krugovi u žitu

Već puta puta do sada viđeni misteriozni krugovi u žitu, ovaj puta promjera preko 90 metara, pojavili su se na polju nedaleko mjesta Wartminster u Velikoj Britaniji

Krugovi u žitu koji izniknu pod okriljem noći česta su pojava širom svijeta, a pogotovo u Velikoj Britaniji. No, pravi 'hotspot' kad su remek djela te vrste u pitanju je britanski Westminstre, kojeg mnogi nazivaju glavnim NLO gradom na Otoku.

Budući da se još ne zna tajna nastanka krugova u žitu jer jedni vjeruju da su djelo ruku jako talentiranih i vještih pojedinaca, dok su drugi uvjereni da na taj načina vanzemaljci komuniciraju s nama.

Ovaj put su se u Westminsteru pojavilo oko dvjestotinjak krugova spojenih u jedan veliki crtež, koji je bio promjera od oko 90-ak metara. Vjeruje se da predstavlja put prolazak mjeseca i sunca, a sastoji se od 193 prstena uključujući šest krugova i sedmi u središtu crteža.

Stručnjakinja za krugove u žitu Karen Alexander rekla je kratko:
"Ovo je najkompleksniji krug u ovoj godini".
Zanimljivo je kako su se ti krugovi pojavili pored sela Mere, a na tom uskom području zadnji su put bilo kakvi krugovi žitu bili viđeni 1997. godine.
22.04.2010.

NLO letio iznad Floride 3 noci za redom !

Jedan neimenovani bar s Floride prijavio je policiji kako je vidio NLO tri noći za redom, 27, 28. i 29. ožujka ove godine. Da se zaista nešto događalo na nebu iznad Floride tih noći potvrdile su i snimke nadzornih kamera koje su uhvatile čudno svjetlo

Pomalo zbunjeni par koji je vidio NLO živi u blizini zaljeva Johnson a na noćnom nebu je vidio 'veliki sjajni objekt na visini od nekih 45 metara od razine mora'.

Kad je vatrogasni šef Emilio Rodriguez pogledao snimke na kameri od 29. ožujka, kao što radi svakog jutra, nemalo se iznenadio kad je vidio kadrove svjetla koje lebdi iznad morske površine.

"Kamera je snimila veliko bijelo svjetlo u obliku spljoštene lopte koje se spustilo ravno s neba da bi zatim lebdjelo na istom mjestu bez ikakva pokreta satima. Nakon toga bi opet odjednom nestalo jednako naglo kao i što se pojavilo", rekao je Rodriguez.

On kaže da mu taj sistem nadzornih kamera dopušta da pregledava noćne snimke, a tog je jutra primijetio veliko jako svjetlo koje je došlo 'odnekud odozgo da bi odjednom nestalo'.
Priznaje da mu nije jasno o kakvom se objektu radi, ali je odmah pozvao susjede da ih pita je li itko od njih primijetio nešto čudno na nebu tih noći.

Par koji je vidio svjetlo na nebu ispričao im je kako su tri noći gledali neobično svjetlo kako lebdi iznad zaljeva i to na istom mjestu na kojem je zabilježeno na video snimci koja još uvijek nije procurila u javnost.

"Suprug i ja smo vidjeli samo veliko sjajno bešumno svjetlo koje je lebdjelo iznad morkse površine u zaljevu Johnson zapadno od naše kuće. Prve noći kad mo ga vidjeli kišilo je, a sljedeće je bilo oblačno bez mjesečine i zvijezda dok je treću noć bio pun mjesec', kaže svjedokinja.

Prve su noći svjetlo promatrali 30-ak minuta, a onda je ono odjednom nestalo, dok su naredne dvije večeri gledali oko sat vremena. Kad su tih večeri otišli u krevet svjetlo je uvijek lebdjelo nad zaljevom, a o čemu se točno radi još ne znaju niti stručnjaci.
03.03.2010.

Duhovi djece na groblju !

News.com.au

Australka Renee English tvrdi da je na fotografiji uhvatila duhove djece koja se igraju dok je nedavno s obitelji bila u lovu na duhove na mjesnom groblju u Pictonu na sjeverozapadu Australije, gradu koji neki smatraju najukletijim australskim gradom

Lokalna legenda kaže da bi dvoje djece na spornoj fotografiji mogli biti David Shaw i Blanche Moon koji čak nisu ni umrli u isto vrijeme već s ukupno čak 60 godina razlike. Blanche je umrla 1886. godine kad su je prignječila kola na kojima se igrala s drugom djecom, dok je David bio sin svećenika, a umro je 1946. od dječje paralize.

U lov na duhove turiste je lani do svoje smrti vodila lokalna povjesničarka, a tradiciju su nastavili njezin suprug i kćer, John Vincent i Jenny Davies budući da se Picton smatra najukletijim australskim gradom.

Renee English, koja je duhove djece uhvatila objektivom svog fotoaparata, kaže da je bila skeptična prije nego je te subote 9. siječnja ove godine krenula u lov na duhove.

"Kad smo stojeći na obali gledali prema groblju ja sam samo fotografirala i šalila se na račun cijele situacije te pitala: 'gdje su duhovi i kad će se pojaviti?'. Znam da nikog nije bilo na groblju kad sam slikala. Jedini ljudi koje smo vidjeli bila je četveročlana obitelj koju smo sreli deset minuta kasnije, a ti klinci se nisu odvajali od svojih roditelja.

Kad sam skinula slike na kompjutor i ugledala djecu na njima svaka mi se dlaka na tijelu naježila. Te noći uopće nisam mogla spavati i više nikad neću pogledati nijedan horor film. Nikad nisam vjerovala u duhove, ali sad me to zaintrigiralo", tvrdi prestrašena Blanche.
28.01.2010.

Urbane legende : "Je li ti drago sto nisi upalila svijetlo?"

Ova legenda ima vise verzija ali evo jedna :

Dvije cimerice su se dogovorile da ce prizivati duhove jer im je bilo dosadno .
Kada su to uradile jednu je pocela boliti glava a ova druga je otisla na neki party.
Kada je izasla iz sobe , na ulicu primjetila je da je zaboravila novcanik te se vratila kuci da ga uzme...Kada je usla u sobu mislila je da njena cimerica spava te nije upalila svijetlo da je ne bi probudila...
Kada se vratila sa party-a docekala ju je policija oko kuce....
Usla je u sobu da vidi sta se desilo....Na zidu je krvlju bilo napisano "Je li ti drago sto nisi upalila svijetlo?"
Jedina osoba koja je bila sumljivac policiji je bila Ona!
Pocinitelj nikada nije pronadjen !!!

http://www.supernatural.tv/reviews/legends/lights.jpg

28.01.2010.

Slucaj otmice - NLO !

Srijeda, 5. studeni 1975. godine, nekolicina ljudi je doživjela nešto što im je obilježilo cijeli život. Walton je radio za Mikea Rogersa koji je unazad devet godina radio za šumarstvo SAD-a. Bili su bliski prijatelji. Walton je izlazio sa Mikeovom sestrom te su se i vjenčali. Ostali zaposleni bili su Ken Peterson, John Goulette, Steve Pierce, Allen Dallis i Dwayne Smith; svi su živjeli u u malome gradiću Snowflake, Arizona. Toga dana posao im je bio rušenje manjih stabala te čišćenje šikara pored Turkey Springsa u Arizoni. Posao je obuhvaćao dosta veliko područje te je bio najveći posao koji su dobili od šumarstva sjedinjenih država, ali je posao išao sporo pa su radili sa zakašnjenjem. Kako taj posao donosi veliki prihod, radnici su se žrtvovali da stignu završiti posao do roka, pa su radili od 6 ujutro do zalaska sunca.


Nešto poslije 18h toga 5. studenog, radnici su završili posao namijenjen za taj, te su spremili sve alate u Rogersov kamionet te započeli put prema Snowfakeu. Nedugo nakon što su krenuli, iza obližnjeg brda počelo se pojavljivati veliko svjetlo. Misleći kako se možda radi o nekakvome požaru, radnici su se odvezli prema svjetlu te vidjeli veliki srebrenkasti disk kako lebdi iznad livade te odašilje žarku svjetlost. Rogers je zaustavio kamionet te je Walton iskočio i zaletio se prema disku ignorirajući povike kolega koji su ga molili da se vrati. Kada je napokon došao ispod diska, disk je počeo stvarati veliku buku te se njihati lijevo-desno. Walton je počeo odstupati od diska ali ga je tada pogodilo nekakvo plavo-zeleno svjetlo od čega je Waltonovo tijelo odletjelo par metara te palo na zemlju. Rogers je, misleći da je Walton mrtav, odjurio prema cesti od straha da će ih disk početi slijediti. Nakon par kilometara i prvobitnog šoka, zaustavili su auto, i odlučili skupiti hrabrosti te vratiti se po kolegu. Vrativši se, diska više nije bilo. Kolege su ga tražile nekih pola sata nakon čega su odlučili otići po pomoć.

Negdje oko 19,30 toga dana Peterson poziva policiju grada Hebera. Poziv zaprima zamjenik šerifa Chuck Ellison kojemu Peterson kaže samo kako im je kolega nestao. Zamjenik šerifa i radnici su se odlučili sastati u centru grada. U suzama i šoku, prepričali su mu događaj te ga je zamjenik šerifa primio vrlo skeptično. Zamjenik šerifa Ellison poziva šerifa Marlina Gillespiea koji mu govori da zadrži radnike do njegovog dolaska. Nakon nekih sat vremena stigli su šerif te policijac Ken Coplan te poslušali priču radnika. Rogers je inzistirao da se vrati na mjesto događaja sa psima tragačima te počnu potragu za Waltonom. Iako nisu bili opremljeni psima dio radnika se vratio sa policijom na mjesto događaja, dok je ostali dio radnika bio previše potresen te se vratio prenijeti lošu vijesti obitelji Travisa Waltona. Stigavši na mjesto događaja, šerif je postao sumnjičav prema pričama radnika zbog manjka fizičkih dokaza. Iako su i dobrovoljci stigli u potragu za Waltonom, nisu ga našli. Duge zimske noći su govorile šerifu kako se je Walton vjerojatno izgubio te umro od pothlađenosti jer je radio u trapericama te traper jakni.

Do sljedećeg jutra ispred šume se našla poveća masa ljudi koja je odlučila pomoći u potrazi za Waltonom. Nisu našli ikakve tragove koje bi objasnile gdje se nalazi. Šerif je počeo vjerovati kako je sve to samo varka kako bi se prikrilo ubojstvo. U subotu ujutro, Waltonova obitelj ljutito ulazi u šerifov ured. Oni su se ponovno okupili pored šume ali nitko od policije nije došao u potragu za Waltonom. Još tog popodneva, policija je izvršila još jednu potragu, ovaj puta helikopterima, terenskim vozilima te policajcima na konjima.

Te iste subote,vijest o njegovu nestanku se proširila na cijelu zemlju. Masa ljudi, novinari, ufolozi,te znatiželjnici, zaposjeli su obližnje gradiće. Sljedećeg ponedjeljka, svi radnici koji su bili prisutni bili su poslani na detektor laži kojega su prošli. Nakon izvješća o detektoru laži, šerif izjavljuje kako počinje vjerovati u njihovu priču o NLO-u.

Nešto prije ponoći tog ponedjeljka, Grant Neff, muž Waltonove sestre Alison se javlja na telefon. Osoba koja se predstavlja kao Travis Walton mu kaže kako se nalazi na telefonskoj govornici na benzinskoj postaji te da treba pomoć, da je ozlijeđen i da dođu po njega. Odvezli su se do benzinske postaje te našli Travisa Waltona u nesvijesti u jednoj od telefonskih govornica. Bio je obučen kao i kada je nestao, nije bio obrijan i bio je mršaviji nego kada je nestao. Na putu prema kući, Walton je pričao o bićima sa velikim strašnim očima, mislio je kako ga nije bilo tek nekoliko sati, ali kada je saznao istinu bio je iznenađen i prestao je pričati.

19.01.2010.

Vještice...

                 http://www.students.sbc.edu/howell07/witch-brew%5B1%5D.gif

 

Vjerovanje u vještice je vrlo stara i raširena pojava. Vještice su uglavnom bile žene. One su uništavale plodove zemlje, provodile tajnovite obrede, svojim su vraćanjem pojedincima uzrokovale bolest, a mogle su bacati i ljubavne čini. Težnja viziji i proricanju, znanja o pripremanju lijekova te s tim povezana nezaobilazna bliskost sa prirodom, sve to govori u prilog ideji o ženama kao vješticama.

Od srednjeg vijeka, ne samo žene koje su znale vračati nego i žene koje su živjele bez muškaraca smatrale su se opasnima. Strah od vještice potaknuo je strah od neobuzdane žene koji je tištio muškarce, najviše pripadnike svećenstva. Poimanje slobode takve žene odnosilo se na njenu spolnost. To se jedino moglo objasniti time da se ona prepušta sotonističkim utjecajima. Neprijateljski odnos prema ženi i osuda spolnosti, Crkvi je olakšalo da te žene obilježi kao vještice. A i društvo nepogodni muškarci bili su pod sumnjom da su vješci. Smatralo se da vuk je vražja životinja, pa se pretpostavljalo da se neki vješci pretvaraju preko noći u vukodlake. Mislilo se da vukodlak preko noći okreće krzno van, a preko dana se pokazuje kao lik čovjeka.

Ljudi su se bojali ljudi s natprirodnim osobinama. Crkva je spretno taj strah koristila tako što je sve neobjašnjive pojave nazivala vražjima. To je vodilo nemilosrdnom progonu vještica od 1500.-1700. godine. Osumnjičene žene se optuživalo za savezništvo s vragom ili bavljenje čarobnjaštvom. Mučenjima se trebalo prepoznati vješticu, a potom ju i pogubiti. Ti progoni nisu bili popraćeni jedino okrutnim  zlostavljanjem nego su se izmišljali i novi Božji zakoni. Ispitivanjem reakcije na krv, vodu i vatru prizivala se viša sila kako bi im se otkrila nevinost ili kaznila krivnja.

Flamanski liječnik Johannes Wiens jedan je od prvih koji je oštro istupio protiv ideje da su vještice u savezništvu sa vragom. Razvio je psihološku teoriju prema kojoj su vještice melankolične osobe koje samo umišljaju savezništvo s vragom. Sve do 18. stoljeća bilo je puno bolesnika s psihološkim poteškoćama koje se okrivljavalo da su odani vješticama.

17.01.2010.

Paranormal Activity - DokumentaracDownload:
FLVMP43GP
Download:
FLVMP43GP
Kritičari su ga ocjenili kao najstrašniji film ikada, ikada , ikada snimljen..moram skinuti..

Oni koji su ga vidjeli kažu da je strašniji od filma 'Blair Witch Project', a neki kritičari kažu da je uvjerljivo najstravičniji film svih vremena

Kao i u slučaju filma 'Blair Witch Project', i 'Paranormal Activity' snimljen je za mizernih 11.000 dolara, a režirao ga je i scenarij napisao izraelsko-američki redatelj Oren Peli kojem je to ujedno i filmski debi. Film u kina kreće 25. Septembra, a sudeći po foršpanu, doista je u pitanju horor koji tjera strah u kosti.

Ovaj dokumentarni film preporucujem svima !!!
Stvarno je strasan i extra je !!!

10.01.2010.

70000 POSJETA !!!

Napokon uz Vašu pomoć sam došao do te brojke....70000 posjeta !!!

HVALA VAM PUNO....NADAM SE DA ĆU UZ VASU POMOĆ DOĆI I DO 100000 POSJETA !!!

NASTAVITE POSJEĆIVATI OVAJ BLOG !


http://www.cartype.com/pics/1586/full/chrysler_7_70000_powertrain_sm_logo.jpg

HVALA VAM SVIMA !


http://alysyafiq.files.wordpress.com/2008/06/firework_2_australia-2007.jpg

04.01.2010.

U vakcini protiv svinjske gripe biološko oružje!

Skvalen je glavno biološko oružje koji nanosi ogromnu štetu ljudskom organizmu, a on se nalazi u vakcini protiv svinjske gripe.

Tri koraka

Ovo šokantno otkriće saopštila je austrijska novinarka Džejn Burgermajster i izazvala pravi lom u svijetu, ne samo u stručnim krugovima. Ona je podastrla i dokaze i time se sada bave austrijska policija i FBI. Ona tvrdi da je u nekim zemljama na snazi odluka o obaveznom potpisivanju saglasnosti pri vakcinaciji „kojom pacijent sav rizik preuzima na sebe ukoliko dođe do eventualnih komplikacija, kontraindikacija ili smrti“.

- Vakcinacija protiv ptičije gripe prošlog ljeta u Poljskoj ispostavila se kao smrtonosna jer je od posljedica vakcine umrla 21 osoba, uglavnom beskućnici. To je i razlog što je Vlada Poljske zabranila uvoz i distribuciju vakcine protiv svinjske gripe sve dok se ne utvrdi da je ispravna i bezopasna – izjavila je za stranu štampu Burgermajster i dodala:

- Svjetska zdravstvena organizacija je još 1972. godine teoretski usavršila metodu vakcinacije kojom bi se u tri koraka ubijali nedužni ljudi. Zapisnici o tome još postoje i čuvaju se, a aktuelna vakcinacija protiv gripe A H1N1 nameće se kao praktična realizacija te ideje!

Po njenim riječima, tri koraka podrazumijevaju slabljenje imunog sistema; ubrizgavanje prevelike doze virusa protiv koga oslabljeni imuni sistem ne može da se bori; ubrizgavanje sastojaka koji će isprovocirati zapaljenski proces i izazvati haos u imunom sistemu.

- Vakcina protiv svinjske gripe je patentirana više od godinu dana prije nego što je dignuta pandemijska uzbuna u junu 2009 – upozorava Austrijanka.

Optužbe u Holandiji

I to nije sve, javili su se i stručnjaci iz Holandije, a vlada te zemlje optužila je dr. Alberta Osterhausa, šefa laboratorije Medicinskog centra „Erazmus“ u Roterdamu zbog „širenja straha od nove gripe“. Zbog stalnog pojavljivanja na TV i tvrdnji o pandemiji svinjske gripe njega su mediji prozvali „Doktor Gripa“ i tvrdi se da je to radio kako bi „promovisao sopstvene interse u razvoju vakcine“.

- Još 2005. definicija pandemije je podrazumijevala razbolijevanje ili smrt ogromnog broja ljudi. Ta rečenica je uklonjena iz sadašnje definicije, zašto – kažu i pitaju stručnjaci Luiz Voler i Kristijan Vilsen.

- Pojačano unošenje vitamina D bolje je od vakcinacije protiv bilo kojeg oblika gripe – tvrde mnog svjetski stručnjaci.

- Farmaceutska industrija u svijetu zaradit će ove godine više od sedam milijardi eura prodajom vakcine protiv virusa A H1N1 i drugih antivirusnih preparata. Proglašavanje pandemije svinjske gripe je jedna od najambicioznijih prevara i korupcijskih skandala našeg vremena – tvrdi ugledni ruski list „Novaja izvestija“.

- Meni je priznati australijski virolog Ejdrijen Gibs zvanično rekao da je svinjska gripa nastala u laboratoriji. Mislim da je virus greškom utekao i mislim da je dr. Gibs samo oprezno birao riječi – tvrdi Džejn Burgermajster.

Ovim postom pocinjem da vise pisem o zavjerama svijeta !!!

04.01.2010.

Komentar : odgovor

Opet moram da pisem post radi nekih glupih komentara u postu "Astralna projekcija"
Molim vas od sada sve ako imate sta da kazete slobodno napisete kako vam se ne svidja ali nemojte uzalud psovati jer ce svi takvi komentari biti obrisani !!!
I ako mislite da je Astralna projekcija moja izmisljotina onda molim vas ne budite roboti tvrdeci isto nego koristite malo google....i pogledajte da su tu sposobnost testirali naucnici....
Molim vas nemojte vise glupih komentara !

Pohvaljujem ostale clanove koji stalno posjecuju ovaj blogg i pozitivno komentarisu ...
Pod pozitivnim komentarima ne podrazumijevam samo one sto kazu to je super , to je istina.....nego one komentare od clanova kojima se to ne svidja i kazu post nije uredu....ne svidja mi se....nije istina.....

Eto.....to je to......

17.12.2009.

NOVA ANKETA !

Od sada ce te primjetiti novu anketu...
Zapravo pitanje je "Da li bi zelili da pocnem vise pisati o teorijama zavjere?"
Pa eto....bilo bi lijepo da date svoj glas...
Anketiranje traje do 1.1.2010.

14.12.2009.

Zavjera o vakcinama protiv svinjske gripe !

Prava istina o svinjskoj gripi ...

Jedna hrabra zena iz Australije usudila se iznijeti pravu istinu o svinjskoj gripi pred svjetsku javnost i zbog toga je u svega nekoliko dana izgubila posao, što je dokaz da prisilna cijepljenja u SAD-u, Canadi, Australiji i V. Britaniji nisu niti malo bezazlena i bezopasna!!

 

Jedna hrabra zena iz Australije usudila se iznijeti pravu istinu o svinjskoj gripi

pred svjetsku javnost i zbog toga je u svega nekoliko dana izgubila posao, sto je dokaz da prisilna cijepljenja u SAD-u, Canadi, Australiji i V. Britaniji nisu niti malo bezazlena i bezopasna!! U tim se zemljama mora cijepiti 100% stanovnistva inace im prijeti godinu dana zatvora ili kazna od
250.000 USD kao npr. u SAD-u. U mnogim drugim zemljama cjepit ce se ili cijelo stanovnistvo ili veliki postotak!! Hrvatska je narucila cca. 2,5
milijuna cjepiva.

Cijepljenja ce poceti na jesen i tada ce se zapravo putem cjepiva zaraziti zdrave ljude, a kad pocnu masovna umiranja sluzbeno objasnjenje u medijima
glasit ce da je "virus mutirao" te da ga vise ne mogu zaustaviti!!!

Budite mudri i pametni, istrazite ovu temu te se nikako nemojte cijepiti protiv svinjske gripe, previse je stvari sumnjivo, nelogicno pa cete i
dalje ostati medu zivima...

Kliknite dole i procitajte tekst - ako to sve
nije istina zasto je zenska onda tako brzo dobila otkaz i hrpu prijetnji?!

Depopulacija znaci istrebljenje, eliminiranje, ubojstvo 90% postojeceg
svjetskoga stanovnitva od strane NWO(New World Ordera-Novog svjetskog
poretka). Mislim da ste i vi medu njima pa bi vam ovaj tekst mogao bit
zanimljiv...  Proizvodac cjepiva je firma Baxter koja je vec 5-6 puta "SLUCAJNO ZARAZILA" sasvim zdrave ljude sa svojim cjepivima.

PROSLJEDITE DALJE OVAJ MAIL SVOJIM PRIJATELJIMA, KAKO BI BILI
SVJESNI STO SE SPREMA....

27.11.2009.

BAJRAM SERIF MUBAREK OLSUN !!!

Mir, zdravlje i srecu, na ovaj dan od srca zelim svim pripadnicima Islamske vjeroispovijesti povodom Kurban Bajrama !


BAJRAM SERIF MUBAREK OLSUN !

http://www.fkvelezlive.com/web/images/stories/bajram.jpg

22.11.2009.

Astralna projekcija

Prvo da pocnem sa tehnikama astralne projekcije.
Ovo su direktna tehnika
Po meni najbolja:

Prvo lezite na ledja i opustite se,i fizicki i mentalno.
Najbolje bi bilo da duboko disete,i da brojite udisaje/izdisaje negdje do 100
(udah 1,izdah 2,udah 3...) (cini mi se da bolji efekat ima kad se dise na usta)

Sada trebate da udjete u stanje "prije sna".

To stanje je takodje poznato i kao "hypnagogic" stanje
Jedan od nacina je da podignete svoju podlakticu,dok gornji dio ruke ostaje na krevetu odnosno tlu.
Ako zaspete,vasa ruka ce pasti,i vi cete se probuditi.Dok ovo radite,naucicete da kontrolisete ovo stanje i bez ruke.
Postoji drugi nacin,a to je da se (mentalno)skoncetrisete na na neki objekat.Kada neke druge slike pocinju da ulaze u vase misli spontano,polako sve vise ulazite u "hypnagogic" stanje.Samo pasivno posmatrajte te slike.
Polako cistite vas um.Samo gledajte u taj mrak zatvorenih ociju.Nista vise ne radite za sada,samo jednostavno gledajte u tamu kada zatvorite oci(nista se ne vizuelizuje!)
Posle nekog vremena mozda cete vidjeti neke svjetlosne bljeske.To nije nista.To je samo malo praznjenje elektriciteta u mozgu.Ignorisite to.
Sada morate uci u jos dublje stanje relaksacije,takvo stanje da potpuno prestanete da budete svjesni svog fizickog tijela.
Sada se nalazite u skoro potpunoj praznini,samo ostaju misli.
Morate doci u to stanje koje je najpozeljnije za napustanje tijela

Samo da kazem da je AP najlakse postici ujutru ili posle kratkog sna.

Sad udjite u stanje vibracije
Ovo je najvazniji dio ove tehnike i takodje je najnejasniji.
Te vibracije su kao neko blago zujanje,mislim da tada dolazite u neku rezonancu.
Te vibracije koje osjecate su vrlo neobicne.Svako ih dozivljava na slican,ali opet razlicit nacin.
Tada astralno tijelo pokusava da izadje iz fizickog.Ali se jos uvijek nalazi u fizickom.Ovo stanje moze biti vrlo,vrlo korisno,jer tada mozete da saznate mnoge stvari o sebi ali o tome cu kasnije.

Samo da napomenem kada radite AP,preporucljivo je da skinete sav nakit sa sabe,da budete okrenuti u smjeru sjever-jug (glava pokazuje sjever),da soba bude zamracena,tako da nema izvora svjetlosti koji vam direktno ide u oci,ali neka bude nekog izvora svjetla.Takodje najbolje je biti potpuno go,ali budite prekriveni tankim carsavom,postarajte se da ne bude necega sto vas moze uznemiriti dok radite.

Da nastavim,prije nego sto astralno tijelo izleti,dobro bi bilo da date sebi sugestiju "Zapamticu veomo jasno sve sto se bude desilo,od sada pa sve dok se vratim natrag u tijelo"Ponovite 4-5 puta.

Sada mozete "postaviti" tacku negdje na 30 cm od cela.Odmah zatim promjenite udaljenost tacke na negdje 1.5 metara.
Onda fokusiraj se na tu tacku(ne mora nista da se vizuelizuje,samo odredis tu udaljenost od cela do mog mjesta) pa posalji vibracije
koje osjecas tamo i vrati ih nazad,vjezbaj kontrolu vibracija tako sto ces ih gurati mentalno u glavu,pa u nozne prste,neka potpuno talasaju kroz citavo tijelo.Napravi talase vibracije od glave do pete,nauci da ih kontrolises.Nije tesko za nauciti.Kada si postigao ovo
spreman si za napustanje tijela.


http://www.wisdom-web.com/images/astral-projection.jpg


Preuzeto sa : www.m-archive.forumotion.com

13.10.2009.

PRIPAZITE NA KOMENTARE !!!

"ma ovo su price za djecu ko jos vjeruje u ove gluposti ? dobro , mozda postoje vanzemaljci , bas ce oni na marsu gore nosit aparat da slikaju daj bezi bogati :S"

Ovako glasi komentar koji me veoma moram reci izivcirao na postu "Na Marsu mali zeleni !?" ....
Volio bih osobe koje pisu komentare prije bilo kakvog zakljucka procitaju post DO KRAJA A NE SAMO VIDE SLIKU I NESTO GOVORE !

Da je osoba koja je napisala komentar PROCITALA POST PRIMJETILA BI :

"Fotografija snimljena NASA-inim robotom na Marsu prikazuje neobično biće oblika sličnog ljudskom."

A ne ko bi nosio aparat da slikaju......hahahahaha !
MOLIM VAS PRIPAZITE NA SVOJE KOMENTARE I NEMOJTE DA SE OVAKVE STVARI PONAVLJAJU !!!

11.10.2009.

Dozvao demona u crkvu da ubija vjernike !?

 • Ilustracija

'Za sada se neće vršiti egzorcizam', izjavio je otac Dick Healey, koji služi u crkvi u kojoj se navodno odnedavno nalazi zloduh čija je zadaća da župljane odvodi u smrt.

Francuz Magus Lynius Shadee, samoprozvani Kralj svih vještaca i vještica, izjavio je za dnevnik Cambridge News da je u crkvu Gospe i engleskih mučenika u Cambridgeu prizvao demona!

"Taj je element lovac. Tražit će žrtve među vjernicima, pokušavati ih opsjesti, pa jednom kada nekome uđe u tijelo, izluđivat će ga i činiti depresivnim sve dok si na kraju ne oduzme život", objasnio je što je navodno prizvao, pa dodao da se demon već nalazi unutar zidina te katoličke crkve sagrađene krajem 19. stoljeća.

Naime, obred dozivanja je dovršio za nedavnog posjeta Cambridgeu, budući da u tom čuvenom sveučilišnom gradu planira otvoriti centar za okultno, i to na – Badnjak!

Zašto je to učinio (pretpostavimo li da je moguće) nije otkrio, ali je zato zaprijetio je da će isto učiniti i u obližnjoj crkvi Sv. Lovre stoga što se otac David Paul suprotstavio njegovu dolasku:

"Shadeeova ciljana skupina su napaćene i ranjive osobe kojima bi se okultno moglo učiniti privlačnim. Također, u Cambridgeu živi i mnogo studenata, a mladima takve stvari znaju biti vrlo interesantne."

"U svakom slučaju, to što Shadee čini je obmana, ali i vrlo opasno. Manipulira strahovima ljudi, a to često zna završiti traumatično po one koji u tome sudjeluju", rekao je otac Paul.

Otac Healey je, pak, kazao da razmišlja o tome da okultista, na čijoj se internetskoj stranici ističe rečenica: "Postoji život nakon smrti. Mi to ne propovijedamo, mi to dokazujemo", prijavi policiji, ali i dodao da u crkvi Gospe i engleskih mučenika zasad neće vršiti egzorcizam.
02.10.2009.

VIDEO GODINE : VOJNI AVIONI SRUSILI NLO !? LAZNO ALI UVJERLJIVO !

Ako je to što vidimo na snimci stvaran događaj, onda nam nema druge nego reći da je ispred nas povijesni dokaz da ljudi i izvanzemaljci već ratuju. Ako je, pak, riječ o prevari, u što je uvjerena velika većina, skidamo kapu režiserima. Ako ni zbog čega drugoga, onda zbog truda da obmanu svijet i skrenu na sebe pažnju.

O videu se, nažalost, ne zna mnogo, osim da ga je u utorak na YouTube postavio anonimni autor, te da je od trenutka objave naprosto preplavio prostranstvo znano nam kao www.

Naravno, ujedno je izazvao i žestoku raspravu, s time da su brojčano nadmoćniji oni koji su uvjereni da se netko maštovit poigrao i režirao vlastitu verziju filma Projekt: Vještice iz Blaira.

Pogledajte o čemu je riječ:Ukratko, što vidimo i čujemo?

Dakle, čini se kao da su ratni zrakoplovi oborili nepoznati leteći objekt ili možda natjerali njegove pilote da se skriju pod morem.

Pored toga možemo uočiti još jedino da osobe na snimci govore galješki (Galicija, španjolska autonomna zajednica smještena na krajnjem sjeverozapadu Pirenejskog poluotoka, op.a.) i da je civil silno uznemiren.

Uglavnom psuje, tjera kolegu da ugasi kameru, dok iz helikoptera kapetanu broda poručuju da hitno napusti područje.

I to je, nažalost, sve. Možemo vam još tek napomenuti da su video u samo par sati prenijeli apsolutno svi relevatni portali koji se zanimaju za tematiku, te da do ovog trenutka nitko nije otkrio mjesto i vrijeme radnje, tko su akteri, kao ni ono najvažnije – je li snimka fake?

SNIMKA JE FAKE , ALI PRILICNO UVJERLJIVA ... SNIMLJENA U POCAST URMLOG POZNATOG REDATELJA !
20.09.2009.

BAJRAM SERIF MUBAREK OLSUN !!!

SVIM PRIPADNICIMA ISLAMSKE VJEROISPOVJESTI OD SRCA ZELIM BAJRAM SERIF MUBAREK OLSUN !
LIJEPO SE PROVEDITE
I UZIVAJTE !


http://www.blogger.ba/slike/30192.1171624.jpg

31.08.2009.

POSJETITE !

Volio bi da posjetite u postanete clan naseg novog foruma o misterijama na adresi :
www.m-archive.forumotion.com
Pisite nam teme , vodite debate sa drugim clanovima....I UZIVAJTE !

http://www.ixplora.com/wp-content/2009/04/world-of-mysteries.gif

30.08.2009.

Moj zakljucak o alienima !

Evo iskreno moj zakljucak , o postojanju i postupcima vanzemaljaca ...
Ja mislim da oni postoji ali da nisu bas prijateljski raspolozeni , a mislim da nisu ni neprijatelski , recimo da su pronasli zlatnu sredinu !
Svi ste culi za misterijozne otmice , gubitak vremena prije njih i mnoge razne stvari !
Mnogi ljudi koji su bili oteti od aliena isli na preglede kod doktora te nasli su jedan mali mikrocip ugradjen u njih vrat ili prst...
BEZ OZILJKA ! Ja stvarno neznam kako to skeptici mogu objasniti...A neki cipovi su se testirali i shvatili su naucnici da materijal cipa je neki nepoznati metal koji se najcesce nalazi na METEORIMA !?
Gledao sam emisiju Na Rubu Znanosti koja se bavi tim podrucjem ( Alieni , parapshilogija... ) te sam gledao kako jedna zena tvrdi da je alieni stalno otimaju te da je dobila prijetnju da ne smije o tome mnogo govoriti inace je u opasnosti ...
Tu prijetnju je dobila od neke Americke Vladine organizacije poput famoznih "Ljudi U Crnom" !
I stvarno tokom emisije se zena bojala da nece reci nesto sto nesmije...dozvoljeno joj je pricati o otmici ali nikako o eksperimentima koje su vrsili na njoj !
Rekla je isto kako kada je bila oteta da se probudila i nije se mogla micati od straha i bio je pored nje jedan alien koji joj je svo vrijeme buljio u oci !
Eto , moj zakljucak bi bio da oni nisu bas prijateljski raspolozeni i da ih interesuje covjecanstvo , te zato vrse eksperimente na ljudima !
Molim vas ako imate jos prica o alienima i sve sto Vi mislite o njima napisite u komentaru...Vjerovatno cu neki dobar i objaviti !


http://www.geckoandfly.com/wp-content/uploads/2007/07/roswell_aliens_army_confess_ufo.jpg


Stariji postovi

<< 11/2011 >>
nedponutosricetpetsub
0102030405
06070809101112
13141516171819
20212223242526
27282930


LOGO BLOGA

istinite price o duhovima


MOJI PRIJATELJI

Jedinstvena Bosna i Hercegovina
spagosmail
blob
Gracias a la Vida
Dead Poets Society🖤
Priče o umoru
izlog jeftinih mladića
Budan u snovima vs. sanjar na javi
Iskreno Vaša
Postmodern News 2021
Gamer4ever
Tražeći tebe među zvijezdama.
San o jednoj ženi
Papatya
U urbanoj sahari života
Public Relations (Паблик рилејшнc�)
burek
jedno smo drugo prodali!
žena zna
Zen Garden
strpavsi u kofer snove i ambicije...
Bosanski život
GORNJA PUHARSKA
VRAŽIĆANI CIJELOG SVIJETA
RODNA GRUDA
The Dewd's
Čekajući...
U šupak kosmosa smo upali.
Obilježena.
Testovi za polaganje vozačkog ispita online, BiH
Moon Safari
Leteci Holandjanin
Duh Koji Hoda
He is My Soulmate
HajdukInfo
.call me B.
Mjesečevi Prsti
........Moje liječenje ljekovitim travama i još.
Raskecani sekreti uma
Svemirske Pjesme
pig from spejs
.. potraga za pravim ..
ensarijka
hadzinica
Aime Sati
Nakane o Barbari
RAHAT ĆOŠE
Fildžan viška
Hej, curo detoksirana
zdravi i lijepi
više...


MOJI LINKOVI

KOJA VAM JE NAJBOLJA PRICA
BERMUDSKI TROKUT
VJESTICA IZ BLAIRA
UBOJICA
(NE)UGODNA VOZNJA
SLUCAJ AMYTIVILLE
VRAZJA OBITELJ
TAJNA USKRSNJIH OTOKA
CRNA MAGIJA
SESTO CULO
NISTA OD PONUDJENOG
pollcode.com free polls

HVALA!!!

Samo citajte i uzivajte u novim pricama i puno komentarisite...


sve za vaš blog
GLASUJTE!!!!!

KAKAV JE BLOGG
EXTRA
DOBAR
MOZE BOLJE
NIJE LOSE
LOSE
pollcode.com free polls


Da li bi zeljeli da pisem malo vise o teorijama zavjere...?
Da
Ne
Bilo bi dobro...ali....
  
pollcode.com free polls


ODLUČITE!!!!

Da li zelite da vam pisem stanje bloga(koliko komentara...)
Da
Ne
pollcode.com free polls


Da li vjerujete u vanzemaljce?
Da,ja mislim da su oni odavno tu!
Da,ali neznam od kada su tu!
Ne,nema dovoljno dokaza
pollcode.com free polls
Da li vjerujete u duhove
Da
Ne
Djelimicno
pollcode.com free polls


BROJAČ POSJETA

447938